ZUS Małopolska

Nowe zasady wystawiania i rozliczania PIT dla emerytów i rencistów – dyżury telefoniczne małopolskich ZUS

Nowe zasady wystawiania i rozliczania PIT dla emerytów i rencistów – dyżury telefoniczne małopolskich ZUS

Zmieniły się zasady wystawiania i rozliczania przez ZUS deklaracji podatkowych PIT dla emerytów i rencistów. W tym tygodniu małopolscy seniorzy będą mogli skorzystać z dyżurów telefonicznych organizowanych przez placówki ZUS w regionie i dowiedzieć się więcej na ten temat. Dyżury rozpoczynają się jutro i potrwają do końca tygodnia (17-19 lutego). Na przełomie stycznia i lutego ZUS rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2020 r. Trafią one do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia, np. emeryturę, rentę lub zasiłek. Co ważne, w tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku - takie osoby otrzymają PIT 11A. Podatnik w takiej…
Zobacz więcej...
INFO ZUS Dodatkowy zasiłek wydłużony

INFO ZUS Dodatkowy zasiłek wydłużony

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 26 lipca 2020 roku. Zgodnie z przepisami ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku: - zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku otwarcia tych placówek w czasie epidemii, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiemalbo- braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi Nie zmieniają się zasady korzystania z dodatkowego…
Zobacz więcej...
Kraków Wydarzenia: Małopolska 8,8 mln złotych dodatku solidarnościowego

Kraków Wydarzenia: Małopolska 8,8 mln złotych dodatku solidarnościowego

W województwie małopolskim ZUS zrealizował przeszło 86 proc. wniosków o dodatek solidarnościowy. Wypłacono już 6,8 tys. dodatków na łączną kwotę niemal 8,8 mln złotych. Do tej pory do oddziałów ZUS w Małopolsce wpłynęło ponad 7,9 tys. wniosków o dodatek solidarnościowy, z których załatwiono już 86 procent. W całym kraju na 82 tys. wniosków zrealizowano 72 tysiące, a łączna kwota wypłaty to już 92,4 mln złotych. Krakowski oddział ZUS przekazał 2,8 tys. dodatków solidarnościowych, w wysokości 3,7 mln złotych. To trzecia co do wielkości kwota wypłacona w kraju, po placówkach w Rzeszowie i Gdańsku. W Chrzanowie ZUS przelał 1,6 tys. dodatków…
Zobacz więcej...
ZUS: Pierwsze wypłaty dodatku solidarnościowego

ZUS: Pierwsze wypłaty dodatku solidarnościowego

ZUS wypłacił pierwsze dodatki solidarnościowe dla ok. 17 tys. osób na kwotę ponad 20 mln złotych. Prawo do świadczenia przysługuje osobom, które po 15 marca 2020 roku straciły pracę lub ich umowa wygasła z powodu COVID-19. Świadczenie wynosi 1400 zł i można je pobierać maksymalnie przez 3 miesiące. „Tak szybkie wsparcie osób uprawnionych do nowego świadczenia z tytułu utraty pracy z powodu epidemii koronawirusa było możliwe dzięki wysokiej jakości przygotowaniu organizacyjnemu, finansowemu i informatycznemu Zakładu. Wymagało to ogromnej mobilizacji pracowników ZUS” – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Dodaje, że wypłata dodatku to kolejne ogromne zadanie, które ZUS wziął na…
Zobacz więcej...
ZUS: Prosimy o staranne wypełnianie wniosków o tarczę

ZUS: Prosimy o staranne wypełnianie wniosków o tarczę

Brak podpisu pod oświadczeniem, błędny numer rachunku, wpisywanie zamiast wynagrodzenia stawki godzinowej - m.in. takie błędy popełniają przedsiębiorcy, którzy wnioskują o pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. ZUS apeluje, aby przed wysłaniem dokumentów dokładnie sprawdzić zawarte tam informacje. Na jakie błędy trafiają eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? To najczęściej niepodpisywanie oświadczeń. Brak podpisu powoduje, że wniosek zamiast do realizacji musi zostać uzupełniony. W tym przypadku wszczynane jest postępowanie wyjaśniające. Znacznie wydłuża to czas na przykład wypłaty postojowego czy wydanie decyzji o zwolnieniu z opłacania składek. Zdarzają się też inne błędy. To np. podpisywanie się imieniem i nazwiskiem z wzorów ZUS. Na…
Zobacz więcej...
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 26 kwietnia

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 26 kwietnia

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 lat został przedłużony na okres zamknięcia placówek oświatowych, jednak nie dłużej niż do 26 kwietnia. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. ubezpieczony rodzic, który opiekuje się dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia placówki oświatowej w związku z COVID-19, może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 26 kwietnia. Zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówki oświatowej w powodu koronawirusa, przysługuje również ubezpieczonym rodzicom dzieci:- do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,- do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,- które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia…
Zobacz więcej...
Od kwietnia 8,3 tys. wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Od kwietnia 8,3 tys. wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Małopolsce od początku kwietnia wpłynęło 8,3 tys. wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zgodnie z marcową specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. Został on wydłużony o kolejne 14 dni w oparciu o tzw. tarczę antykryzysową. Prawo do tego zasiłku przysługuje również rodzicom dzieci niepełnosprawnych, które mają więcej niż 8 lat. W określonych przypadkach związanych z epidemią także rodzicom lub opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych. Od 1 kwietnia najwięcej wniosków trafiło do krakowskiego oddziału ZUS – 3816. Mniej wniosków…
Zobacz więcej...
Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Kolejne 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8 i świadczenia również dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, które mają więcej niż 8 lat. Nowe przepisy z 31 marca br., które dotyczą dodatkowego zasiłku opiekuńczego wprowadziły następujące zmiany: - wydłużenie o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, - przyznanie prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat. Wydłużenie okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego Ubezpieczony rodzic, który opiekuje się dzieckiem do lat 8, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19, może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez kolejne…
Zobacz więcej...
Prowadzimy prace nad uproszczeniem formularzy dot. wsparcia przedsiębiorców

Prowadzimy prace nad uproszczeniem formularzy dot. wsparcia przedsiębiorców

Prowadzimy prace nad uproszczeniem formularzy umożliwiających wsparcie przedsiębiorcy przez ZUS. Z chwilą uznania przez KE, że ulgi udzielane na podstawie specjalnej ustawy osłonowej dla przedsiębiorców nie będą stanowiły pomocy publicznej, wniosek zostanie ograniczony do 1 strony - zapowiada prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska. Prezes ZUS podkreśla, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce maksymalnie uprościć wnioski, jakie muszą wypełnić prowadzący firmy, aby otrzymać wsparcie. "Prowadzimy prace nad uproszczeniem formularzy umożliwiających wsparcie przedsiębiorcy przez ZUS. Z chwilą uznania przez Komisję Europejską, że ulgi udzielane na podstawie specjalnej ustawy osłonowej dla przedsiębiorców nie będą stanowiły pomocy publicznej, wniosek zostanie ograniczony na 1 strony" -…
Zobacz więcej...
ZUS: W jednej kopercie dwie decyzje

ZUS: W jednej kopercie dwie decyzje

Decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. „trzynastki” emeryci otrzymają w tym roku w jednej przesyłce pocztowej. Wysyłka listów rozpocznie się w kwietniu. W 2020 roku emeryci i renciści w swojej skrzynce pocztowej znajdą informację, o jaką kwotę zwiększyliśmy im od marca emeryturę lub rentę, a także dowiedzą się, że przyznaliśmy im i wypłacimy w kwietniu dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. „trzynastkę”. „Po przeanalizowaniu kosztów zdecydowaliśmy, aby obie ważne dla naszych świadczeniobiorców informacje znalazły się w jednym liście. Wysyłkę listów rozpoczniemy w kwietniu” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest…
Zobacz więcej...