Dodaj na - okrakow.pl
Artykuł/Wpis, Wydarzenie, Ogłoszenie Drobne

Biznes

Od stycznia 2023 r. PUE ZUS obowiązkowe dla wszystkich

Od stycznia 2023 r. PUE ZUS obowiązkowe dla wszystkich

Od nowego roku każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do posiadania aktywnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Dotychczas taki obowiązek mieli jedynie płatnicy składek rozliczających składki za więcej niż pięć osób.   Płatnicy składek, którzy nie posiadają profilu na PUE, zobowiązani są do założenia profilu do 30 grudnia 2022 r. Jeśli płatnik nie dopełni tego obowiązku, profil założy ZUS do 31 stycznia 2023 r. W takiej sytuacji przedsiębiorca będzie zobowiązany przekazać do Zakładu swój adres elektroniczny. Profil na PUE można założyć samodzielnie w kilku prostych krokach: na stronie www.zus.pl i w nagłówku strony kliknij „Zarejestruj w PUE”, następnie wystarczy wybrać sposób…
Zobacz więcej...
Dodatkowe pieniądze dla stulatków

Dodatkowe pieniądze dla stulatków

Osobom, które skończyły sto lat przysługuje comiesięczne tzw. świadczenie honorowe. W Małopolsce ZUS wypłaca 145 takich wyjątkowych świadczeń. Od marca 2022 r. wynosi ono 4 944,79 zł brutto.  Najwięcej świadczeń honorowych w regionie wypłaca oddział ZUS w Nowym Sączu i jest ich 51. Na drugim miejscu natomiast jest ZUS w Chrzanowie z 33 świadczeniami honorowymi. Krakowski oddział wypłaca 31 takich świadczeń, a tarnowski – 30. Wśród małopolskich stulatków są trzy osoby, które ukończyły 106 lat. Wysokość świadczenia honorowego równa jest kwocie bazowej, którą używa się do obliczania emerytur i rent. Jest ona ustalana corocznie od 1 marca, a jej wysokość…
Zobacz więcej...
Małopolscy seniorzy otrzymali już „czternastki”

Małopolscy seniorzy otrzymali już „czternastki”

Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzymał już czternastą emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ostatnią transzę wypłat kolejnego w 2022 roku dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego ZUS przekazał 20 września. W Małopolsce wypłacono łącznie ponad 613 tys. „czternastek” na łączną kwotę 739 mln zł. Krakowski oddział przekazał niemal 253 tys. dodatkowych rocznych świadczeń, na łączną kwotę ponad 300 mln złotych. Sądecka placówka ZUS wypłaciła 131 tys. „czternastek”, w łącznej wysokości niemal 163 mln złotych. Na terenie chrzanowskiego ZUS świadczenie otrzymało 128 tys. osób, w łącznej kwocie 151 mln złotych. Natomiast w regionie tarnowskiego oddziału ZUS wypłacono prawie 102 tys. czternastych emerytur, a…
Zobacz więcej...
Małopolska: ZUS i PFRON odpowiedzą na pytania osób z niepełnosprawnością

Małopolska: ZUS i PFRON odpowiedzą na pytania osób z niepełnosprawnością

W ramach „Dnia Osób z Niepełnosprawnością” w środę (21 września) ZUS i PFRON zapraszają na wspólny dyżur telefoniczny. Dzwoniący będą mogli zapytać m.in. o: rehabilitację leczniczą ZUS, orzekanie w sprawie niezdolności do pracy, prawo do dostępności, a także o model kompleksowej rehabilitacji z PFRON. Dyżur organizują oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie i Chrzanowie we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zapraszamy 21 września 2022 r. (środa) godz. 10.00 – 12.00. Zakład Ubezpieczeń Społecznych: Zasady kierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS, kto ma prawo do rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS, kto…
Zobacz więcej...
Małopolska: do rodziców trafiło ponad 110 mln zł na wyprawkę szkolną dla dzieci

Małopolska: do rodziców trafiło ponad 110 mln zł na wyprawkę szkolną dla dzieci

W Małopolsce ZUS wypłacił już 365 tys. świadczeń na łączną kwotę niemal 110 mln zł z programu Dobry Start. Dotychczas rodzice i opiekunowie złożyli 275 tys. wniosków na 403 tys. dzieci. W całym kraju wnioski o świadczenie złożono już za około 4,4 mln dzieci, czyli blisko 100 procent uprawnionych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotąd ponad 4 mln świadczeń na łączną kwotę ponad 1,2 mld zł. W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł. Środki są przeznaczone na przykład na zakup podręczników, zeszytów i sprzętów potrzebnych uczniom. Na wsparcie mogą liczyć dzieci i młodzi ludzie…
Zobacz więcej...
Małopolska: eksperci ZUS i NFZ doradzą

Małopolska: eksperci ZUS i NFZ doradzą

W ramach „Dnia Osób z Niepełnosprawnością” w środę (14 września) ZUS i NFZ zapraszają na wspólny dyżur telefoniczny. Dzwoniący będą mogli zapytać o świadczenia dla osób niezdolnych do pracy lub niesamodzielnych i sprawy dotyczące promocji oraz profilaktyki zdrowia. Dyżur organizują oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie i Chrzanowie we współpracy z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Zapraszamy 14 września 2022 r. (środa) godz. 10.00–12.00. Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, jak wypełnić wniosek o świadczenie uzupełniające,…
Zobacz więcej...
Złóż zaświadczenie!

Złóż zaświadczenie!

Do końca września uczniowie, którzy ukończyli 16 lat i pobierają rentę rodzinną powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Studenci natomiast mają czas do końca października. Jeśli się spóźnią to stracą świadczenie.   Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia. Dziecko, które nadal się kształci, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat. Chyba, że urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego. Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w ZUS najpóźniej we wrześniu. Natomiast studenci mają czas do końca października.…
Zobacz więcej...
Jeszcze miesiąc na wykorzystanie bonu turystycznego

Jeszcze miesiąc na wykorzystanie bonu turystycznego

W Małopolsce rodzice aktywowali 346 tys. bonów turystycznych z niemal 398 tys. przygotowanych przez ZUS. Suma płatności zrealizowanych przez mieszkańców regionu przekroczyła 258 mln złotych. W całym kraju uprawnieni rodzice i opiekunowie bonami zapłacili na łączną kwotę przeszło 2,7 mld zł. Mieszkańcy województwa małopolskiego ze 346 tys. aktywowanych bonów całkowicie wykorzystali niemal 215 tys. W naszym województwie u prawie 5,6 tys. podmiotów można płacić bonem turystycznym. Do tej pory odebrały one ponad 1 mln płatności, w łącznej wysokości niemal 591 mln zł. To pierwszy wynik w kraju, przed województwami pomorskim (504 mln zł) i zachodniopomorskim (441 mln zł). W całym…
Zobacz więcej...
W czwartek kolejna wypłata „czternastek”

W czwartek kolejna wypłata „czternastek”

Czwartek, 1 września, to kolejny termin wypłaty czternastych emerytur. W Małopolsce dodatkowe świadczenie otrzyma w ten dzień 64,5 tys. emerytów i rencistów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę „czternastek” 25 sierpnia. W Małopolsce przelew z dodatkowym świadczeniem pieniężnym otrzymało wtedy prawie 145,6 tys. osób, z czego 106 tys. w pełnej wysokości, czyli 1338,44 zł brutto. Łączna kwota przekazanych środków to 172,1 mln zł. W najbliższy czwartek w Małopolsce 64,5 tys. świadczeniobiorców dostanie „czternastkę”, w łącznej wysokości 79,5 mln zł. W całym kraju otrzyma ją ok. 1 mln emerytów i rencistów na kwotę ok. 1 mld zł. Świadczenie wypłacane jest z urzędu,…
Zobacz więcej...
Złóż wniosek o “300+” do końca sierpnia, wypłata będzie do 30 września

Złóż wniosek o “300+” do końca sierpnia, wypłata będzie do 30 września

Złożenie wniosku o „300+” z programu "Dobry start" do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pieniądze trafią na konto w ciągu dwóch miesięcy od jego złożenia. Według najnowszych danych rodzice w Małopolsce złożyli ok. 249 tys. wniosków o "Dobry start", które obejmują 357 tys. dzieci. Kwota wypłaconych dotąd świadczeń wyniosła niemal 89 mln zł. Wsparcie trafiło do prawie 300 tys. dzieci. O dofinansowanie do wyprawki szkolnej można ubiegać się od 1 lipca do końca listopada. Jednak złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.…
Zobacz więcej...