tursytyka dla Ukraińców w Krakowie

Polsko-Ukraińska Aktywizacja Turystyczna W Sercu Małopolski

Polsko-Ukraińska Aktywizacja Turystyczna W Sercu Małopolski

Ще не вмерла України і слава, і воля, Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Projekt Fundacji „Maximum”, zrealizowany dzięki wsparciu władz samorządowych województwa małopolskiego, polegał na aktywizacji turystycznej w sercu i Stolicy Małopolski ukraińskich beneficjentów z ośrodków pomocy dla uchodźców i placówek edukacyjnych oraz goszczących w Polsce rodzin uciekających przed wojną na Ukrainie. Celem projektu był także rozwój produktów turystycznych i oferty turystycznej w zakresie turystyki kulturowej oraz religijnej i pielgrzymkowej (m.in. śladami Jana Pawła II), szlaków dziedzictwa kulturowego, historycznego, jak również upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.…
Zobacz więcej...