Dodaj swoje Krakowskie Wydarzenie bezpłatnie i bez rejestracji

Dodaj wydarzenie do Krakowskiego Kalendarza Wydarzeń - klik

Tag

nowa huta

Browsing

 28 lipca, 4, 11 sierpnia 2020 r., godz. 15:00 – 17:30

29, 30, 31 lipca, 5, 6, 7, 12 sierpnia 2020 r., godz. 12:00 – 15:00

Wejście frontowe Galerii Huta Sztuki, os Górali 5

 

Na przełomie lipca i sierpnia Galeria Huta Sztuki zaprasza do wspólnego tworzenia obrazu miejskiego. Akcję kierujemy do każdego, niezależnie od wieku. Liczymy na Waszą aktywność, wyobraźnię i uśmiech!

 

Szczegółowe informacje:

Galeria Huta Sztuki

Ośrodek Kultury im C. K. Norwida

Górali 5, 31-959 Kraków

tel. 12 644 27 65 wew. 25,

e-mail: hutasztuki@okn.edu.pl

www.hutasztuki.okn.edu.pl

https://www.facebook.com/hutasztuki/

2 sierpnia 2020 r., godz. 10:00

miejsce zbiórki: podane przy zapisach

 

Trzeci z cyklu rodzinny spacer poznawczo-badawczy po użytku ekologicznym Łąki Nowohuckie realizowany w ramach projektu „Nowa Huta od NATURY strony”. Prowadzenie: dr Maciej Kozak. Obowiązują zapisy / limit miejsc: 20 os.

 

Wydarzenie dla osób zainteresowanych przyrodą w Nowej Hucie. Podczas spaceru prowadzący zwróci szczególną uwagę na rośliny użytkowe rosnące na terenie Łąk Nowohuckich. Omówione zostaną ich właściwości kulinarne i lecznicze. Będziemy również wyszukiwać i omawiać napotkane rośliny trujące.

 

Maciej Kozak – doktor nauk biologicznych, botanik i mykolog, absolwent i wieloletni pracownik Instytutu Botaniki UJ. Od najmłodszych lat pasjonat polskiej (i nie tylko) przyrody, autor lub współautor ponad 60 prac naukowych, w tym kilku opracowań o charakterze monograficznym (m. in. dotyczących zróżnicowania grzybów wielkoowocnikowych w Gorcach oraz zróżnicowania i przemian zbiorowisk półnaturalnych w Gorcach). Realizował szereg projektów naukowych dotyczących zwłaszcza zasobów rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych oraz grzybów wielkoowocnikowych w Polsce, a także zmian zachodzących  w szacie roślinnej polskich Karpat. Współautor podręczników metodycznych do prowadzenia monitoringu siedlisk przyrodniczych Natura 2000, autor wielu opracowań o charakterze inwentaryzacji i waloryzacji  przyrodniczych z zakresu botaniki i mykologii. Od lat współpracuje z wieloma instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody. Od roku 2014 jest członkiem Rady Naukowej Gorczańskiego Parku  Narodowego, a od roku 2015 również  Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Opolu.

 

Zapisy odbywają się poprzez formularz na stronie internetowej (limit miejsc: 20 osób):

http://okn.edu.pl/nowohuckie-laboratorium-dziedzictwa/zapisy/laki-nowohuckie-3-darmowa-stolowka-i-apteka-czyli-rzecz-o-roslinach-uzytkowych/

 

Nowa Huta od NATURY strony – projekt z zakresu edukacji ekologicznej w obszarze dziedzictwa przyrodniczego najbardziej zielonej części Krakowa, organizowany przez Pracownię Animacji Ekologicznej działającą w ramach Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Zakłada organizację weekendowych rodzinnych spacerów poznawczo-badawczych organizowanych dla mieszkańców Nowej Huty i Krakowa. W okresie od lipca do października 2020 r. odbędą się 4 spacery tematyczne po Łąkach Nowohuckich oraz 7 wypraw szlakami przyrodniczymi dzielnicy, podczas których prezentowane będą wszystkie formy zieleni miejskiej (użytki ekologiczne, nieużytki, zieleń parkowa i forteczna, ogródki działkowe, zieleń podwórek i osiedli – w tym pomniki przyrody i parki kieszonkowe, zieleń ciągów rzecznych, lasy miejskie). Na zakończenie projektu powstanie publikacja elektroniczna, która opisywać będzie miejsce każdej z wypraw wraz z krótką charakterystyką innych podobnych w Nowej Hucie. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Szczegółowe informacje:

Pracownia Animacji Ekologicznej

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

Górali 5, 31-959 Kraków

tel. 12 644 27 65 w. 47, 21, 20,

e-mail: ekologia@okn.edu.pl

www.nhlab.okn.edu.pl

www.facebook.com/NowohuckieLaboratoriumDziedzictwa

Spacer, którego celem będzie popularyzacja dziedzictwa kulturowego i historii Łuczanowic sprzed 1949 roku, z uwzględnieniem zmiany, jaka zaszła na tym terenie gdy zaczęto wznosić kombinat i Nową Hutę. Poznamy historię rodziny Żeleńskich, ewangelików zamieszkujących Łuczanowice od XVI wieku oraz późniejszych właścicieli pałacu w Łuczanowicach, Mycielskich. Obejrzymy pałac z kaplicą oraz park z historycznym drzewostanem. Przejdziemy na cmentarz kalwiński, skąd rozpościera się piękny widok na Kombinat, i gdzie zwykle robimy pamiątkowe zdjęcie. Zatrzymamy się też w środku dawnej wsi, by poznać jej układ i historię oraz zapoznać się z życiem codziennym jej mieszkańców w dawnych wiekach.

 

Prowadzenie: dr Maja Wąchała-Skindzier

Limit uczestników: 20 osób

Koszt udziału: 5 zł

 

Zapisy przez formularz na www.okn.edu.pl

 

PRA-Huta – cykl, podczas którego zwiedzamy pozostałości dawnych wsi, jakie w 1949 r. i kolejnych latach weszły w skład Nowej Huty. Zobaczymy pałace i dwory, kościoły i cmentarze, drewniane domy, kapliczki, układy ruralistyczne, młyny i inne elementy kształtujące od wieków krajobraz kulturowy na wschód od Krakowa. Nie zabraknie też opowieści o dziedzictwie niematerialnym, związanym z tymi terenami.

 

Szczegółowa informacja:

Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

Górali 5, 31-959 Kraków

tel. +48 12 644 27 65 w. 47, 21, 20, nhlab@okn.edu.pl

www.nhlab.okn.edu.pl

www.facebook.com/NHlabOKN

 

Jesienny, 6. Nowohucki Targ Roślinny, odbędzie się pod hasłem dzikości i nieokrzesanej natury. Zapraszamy do Tajemniczego Ogrodu przy Artzonie Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 4 w Krakowie.

W programie:

11.00-12.30 – Tropiciele przyrody – rodzinne warsztaty tworzenia recyklingowych przyrządów optycznych przydatnych dla każdego obserwatora natury. Limit miejsc: 20 os. / warsztat.

12.30 – Miejska dżungla – prelekcja wykorzystania nieużytków w edukacji ekologicznej. Prowadzenie: dr inż. Kasper Jakubowski.

Wydarzenie w ramach projektu Ogrody Nowej Huty realizowanego w partnerstwie
z ArcelorMittal Poland S.A.

 

OGRODY NOWEJ HUTY – inicjatywa mająca na celu propagowanie wiedzy dotyczącej ogrodnictwa i ekologii oraz integrację społeczności lokalnej wokół nowohuckiej zieleni. Skierowany jest do mieszańców oraz wszystkich sympatyków dzielnicy. Do tej pory wspólnie stworzyliśmy już 16 ogrodów. Prowadzone są też warsztaty i wykłady oraz organizowane kolejne edycje Nowohuckiego Targu Roślinnego. Organizator: Pracownia Animacji Ekologicznej Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa. Partner: ArcelorMittal Poland S.A.

 

Szczegółowe informacje:

Pracownia Animacji Ekologicznej

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 47, 21, 20, ekologia@okn.edu.pl
www.okn.edu.pl/nowohuckie-laboratorium-dziedzictwa
www.facebook.com/NowohuckieLaboratoriumDziedzictwa