oKrakow.pl

Portal, Miasto Kraków Wydarzenia

Wystawa na 15-lecie Teatru Łaźnia Nowa

Wystawa „Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej” jest zaproszeniem do realnej i symbolicznej przestrzeni miejsca – Teatru Łaźnia Nowa. To tutaj, w postindustrialnych halach dawnych warsztatów Zespołu Szkół Mechanicznych w Nowej Hucie, 15 lat temu zrealizowała się idea Bartosza i Małgorzaty Szydłowskich, by stworzyć przestrzeń spotkania artystów i mieszkańców dzielnicy.

Od początku swojej działalności Łaźnia była instytucją o szerokiej funkcji społecznej. Nie ograniczała się wyłącznie do produkcji kolejnych spektakli, ale inicjowała szereg działań artystycznych, okołoartystycznych i edukacyjnych, które zmierzały do społecznej rewitalizacji i transformacji Nowej Huty, z jednoczesnym poszanowaniem jej historii i wykorzystaniem drzemiącego w niej potencjału.

Bartosz Szydłowski angażuje w swoje przedstawienia amatorów-nowohucian, stawiając ich na scenie obok zawodowych aktorów. Znakiem rozpoznawczym Łaźni jest również brak podziału między sceną a widownią. „Zależało mi na tym, żeby połączyć te dwa światy w taki sposób, aby zdarzenie teatralne odbywało się w środku i było jednym spójnym i wspólnym dla wszystkich miejscem” – mówi Małgorzata Szydłowska, która jest autorką przebudowy i aranżacji przestrzeni hali. Teatr nie posiada stałego zespołu aktorskiego, do każdego projektu artystycznego tworzone są zespoły twórców i wykonawców.

„Przeszłość…” jest również okazją do pokazania podróży Łaźni z krakowskiego Kazimierza do Nowej Huty. Z małej, ciasnej sceny w piwnicy mieszczącej się przy ul. Paulińskiej 28 – wyremontowanej własnymi rękami – do ogromnej hali na osiedlu Szkolnym. Przed wojną w kamienicy przy Paulińskiej 28 mieściła się mykwa – żydowska łaźnia rytualna, do której przychodzili wyznawcy judaizmu, aby obmyć się z duchowych nieczystości. To właśnie stąd Małgorzata i Bartosz Szydłowscy zaczerpnęli nazwę dla stworzonego przez nich teatru.

Teatr Łaźnia Nowa w liczbach:

15 lat działalności w Nowej Hucie

610610 widzów

2635 wydarzeń artystycznych

81 premier

44 reżyserów

369 aktorów

40 scenografów