#anetaszyłak #mocak #sztukawspółczesna #kraków #wystawy #sztuka #kuratorwystaw #muzeum

Kuratorski Atlas Zdarzeń. Spotkanie z Anetą Szyłak w MOCAK-u

Kuratorski Atlas Zdarzeń. Spotkanie z Anetą Szyłak w MOCAK-u

W czwartek, 12 stycznia 2023 roku, o godzinie 18 Muzeum MOCAK zaprasza do sali audiowizualnej na wykład i prezentację Anety Szyłak – kuratorki i teoretyczki sztuki współczesnej. Co motywuje kuratorkę? Czy robienie wystaw wynika z zainteresowania samą sztuką, czy też pochodzi skądinąd? Aneta Szyłak – specjalistka kuratorskiej teorii i praktyki kontekstualnej przedstawi mapę zdarzeń realizowaną w ramach projektu Notatnik Kuratorski (anetaszylak.pl). Ten osobisty atlas odzwierciedla myślenie kuratorki w formie prezentacji zdarzeń, które były punktami zwrotnymi w jej refleksji o sztuce, wpływały na tworzone wystawy, formy współpracy z artystkami i artystami i inspirowały nowe idee. Atlas jest próbą przełożenia kuratorskiej biografii…
Zobacz więcej...