„Junctions” – wystawa Artura Tajbra

sdc4365 800x500 - „Junctions” - wystawa Artura Tajbra

W śriodę, 9 listopada 2022 roku w Cricotece w ramach Open Eyes Art Festival odbył się wernisaż wystawy Artura Tajbera „Junctions”. Organizatorem wystawy była Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

sdc4342 - „Junctions” - wystawa Artura Tajbra

„Używam angielskiego słowa “junction”, gdyż znaczy ono więcej niż skrzyżowanie, a mianowicie – węzeł, połączenie, złącze, spoina, rozjazd, węzeł komunikacyjny, zespolenie, łączenie się, spaw, ale również i wlot…

sdc4339 - „Junctions” - wystawa Artura Tajbra

„Junctions” to synteza i przewartościowanie prowadzonego od wielu lat projektu WALK’MAN (1996-2012, z aneksem wstecz 1996-1976), oraz ciągu eksperymentów motorycznych, akcyjnych, rozpoczętych w roku 2004 i tytułowanych TABLEABLE, S’TABLE, T’ABLE, STÓŁ.

sdc4380 - „Junctions” - wystawa Artura Tajbra

“Stół = junctions” jest początkiem cyklu prac, eksperymentów, w których chcę się zbliżyć do – dla mnie niewątpliwych – związków zmysłu orientacji w przestrzeni i kształtowanych przezeń zachowań motorycznych z mechanizmami kojarzenia pojęć i generowania działań porządkujących, organizujących, kształtujących otoczenie.

sdc4346 - „Junctions” - wystawa Artura Tajbra
Artur Tajber

Planowana realizacja ma być instalacją z elementami akcji, zbudowaną z elementów materialnych i mediów audiowizualnych, czymś, co nazywam „instalakcją.”

Zdjęcia: Vladimir Milanov, tekst: Artur Tajber.

By Vladimir Milanov