Connect with us
zus krakow - ZUS: Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna

Miasto Kraków Wiadomości Wydarzenia

ZUS: Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna

Pokrycie wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych od stycznia do września br. osiągnął poziom 84 procent.

 „Przychody FUS w okresie styczeń–wrzesień br. wyniosły 267,5 mld zł. Największą ich pozycję stanowiły składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota według przypisu wyniosła 227,2 mld zł, tj. 77 proc. planu, i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. o 16,1 proc. Wpływy składek wyniosły 223,9 mld zł i były o 16,9 proc. większe niż w tym samym okresie poprzedniego roku” – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

„Istotny wpływ na sytuację FUS ma liczba cudzoziemców pracujących w Polsce i objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Na koniec września br. w ZUS było zarejestrowanych ponad 1,1 mln obcokrajowców, tj. o 6,4 proc. więcej niż rok wcześniej” – dodaje profesor.

Zwraca uwagę, że sytuacja finansowa FUS po trzech kwartałach bieżącego roku była stabilna. „Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu br. było wyższe o 10,3 proc.  r/r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było zbliżone do notowanego we wrześniu 2022 r.” – mówi szefowa ZUS.

Środki przekazane do funduszu emerytalnego w ramach tzw. suwaka ukształtowały się na poziomie 5,6 mld zł i były wyższe o 6,9 proc. od przekazanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie styczeń–wrzesień br. wyniosły 267,7 mld zł, co stanowiło 73,3 proc. kosztów zaplanowanych na ten rok. Kwota ta była o 18,1 proc. wyższa od kosztów poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki na emerytury i renty wyniosły 237,0 mld zł, co oznacza wzrost o 18,4 proc. r/r.

Liczba emerytur i rent we wrześniu br. wyniosła 7 907,1 tys. i była o 81,4 tys. większa niż we wrześniu 2022 r. Przeciętna wypłata emerytury i renty wyniosła 3 364,42 zł i była o 18,2 proc.  wyższa od wypłaconej rok wcześniej.

Wydatki na pozostałe świadczenia od stycznia do września br. wyniosły 24,1 mld zł, tj. 68,9 proc. planu, i były wyższe o 6 proc. od poniesionych w analogicznym okresie 2022 roku.

Największą pozycję pozostałych świadczeń (tj. 47,7 proc.) stanowiły koszty zasiłków chorobowych. W okresie styczeń–wrzesień br. wyniosły one 11,5 mld zł i były wyższe o 6,7 proc. r/r, przy czym przeciętna wysokość zasiłku wzrosła o 12,3 proc. r/r, natomiast liczba dni zasiłkowych spadła o 5,0 proc. r/r.

Anna Szaniawska
regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim

Continue Reading
You may also like...
Avatar photo

Krakowskie Fakty, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia Drobne. Wolne Media Niezależny serwis internetowy poświęcony miastu Kraków. okrakow.pl to serwis tworzony wspólnie z Krakowską społecznością!

Krakowski Kalendarz Wydarzeń

Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
To Top