W sobotę – w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpoczęła się w Archidiecezji Krakowskiej peregrynacja relikwii bł. ks. Michaela McGivneya, założyciela Zakonu Rycerzy Kolumba. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. 

Relikwie w świątyni przywitał Rycerz Kolumba – Tomasz Konturek. – Błogosławiony księże Michale prosimy Ciebie, aby najbliższe dni, kiedy będziemy za twoją przyczyną modlić się w tym łagiewnickim Sanktuarium przyniosły błogosławione owoce. Niech ten czas spędzony na modlitwie przy Relikwiach będzie czasem pogłębienia naszej wiary, miłości i nawrócenia, wyproś nam nadzieję i odwagę do większego zaufania i zawierzenia siebie wszechmogącemu Bogu – mówił.

Na początku Mszy świętej zebranych w łagiewnickim Wieczerniku pozdrowił ks. Zbigniew Bielas. Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przypomniał krótko życiorys Błogosławionego. Zwracając się do zebranych w świątyni powiedział: – Niech czas peregrynacji przynosi błogosławione owoce, niech spełniają się słowa Najwyższego Rycerza Carla Andersona: „Zainspirowani przykładem błogosławionego Michaela McGivneya kroczmy naprzód z odnowionym duchem miłosierdzia, abyśmy również byli błogosławieństwem dla tych, których spotykamy”. Niech czas peregrynacji przynosi błogosławione owoce, niech spełniają się słowa Jana Pawła II z Listu do Rycerzy Kolumba: „Obyście, zachowując wierność wizji ks. Michaela McGivneya, nie ustawali w poszukiwaniu nowych dróg bycia zaczynem Ewangelii w tym świecie i stanowili siłę duchową odnowy Kościoła w duchu świętości, jedności i prawdy” – pisał do Rycerzy Kolumba w 2003 roku Jan Paweł II.

Ks. abp Marek Jędraszewski w homilii przywołał proces beatyfikacyjny ks. McGivneya oraz cud, dzięki któremu możliwa była beatyfikacja. – Rok temu, w 2020 r., za wstawiennictwem Błogosławionego nastąpiło cudowne uzdrowienie śmiertelnie chorego chłopca w łonie matki. Dziś Michael Schachle jest aktywnym 5-latkiem z zespołem Downa, otoczonym kochającą rodziną. Ten cud sprawił, że Ojciec Święty Franciszek wydał dekret o beatyfikacji, która miała miejsce w katedrze św. Józefa w Hartford – mówił. 

Metropolita krakowski podkreślił, że wzór, jaki Błogosławiony zostawił współczesnemu światu, przypomina nam słowa Pana Jezusa: „Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro”. – Nie byłoby tego wspaniałego ruchu Rycerzy Kolumba,  gdyby nie wielkie i oddane Kościołowi serce ks. Micheala – zauważył arcybiskup. – Jeżeli widzimy tak wiele owoców jego duszpasterskiej działalności znaczy to, że był on człowiekiem dobrym Chrystusową mocą, Jego zapałem i poświęceniem (…). Rycerze Kolumba to wierzący katolicy, którzy w swoją działalność włączają całe rodziny. Powinniśmy podkreślać wagę czterech filarów stanowiących istotę ich dzieła: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm, a wraz z nimi troskę o każde człowiecze życie od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Fakt ten jest solą w oku wielu sił liberalnych i lewicowych, które chcą doprowadzić do tego, żeby aborcja była prawem kobiety. Rycerze stanowią znak sprzeciwu dla tych antyhumanistycznych tendencji, które coraz silniej odzywają się w naszej Ojczyźnie – dodał abp Jędraszewski.

Na zakończenie Eucharystii zebranymi w świątyni odmówili Litanię do Błogosławionego, modląc się o jego szybką kanonizację.

Małgorzata Pabis