Connect with us
sdc5386 - Poezja na Kazimierzu - Majaki

Kultura

Poezja na Kazimierzu – Majaki

W piątek, 25 marca w Teatrze Stygmator odbyła się prezentacja nowego tomiku Zofii Zarębiankiej “Majaki”.

Zofia Zarębianka, poetka, eseistka, profesor zwyczajny w zakresie literaturoznawstwa w Katedrze Historii Literatury XX wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego . Obszar zainteresowań badawczych: poezja XX i XXI wieku w aspekcie obecnych w niej sensów duchowych i religijnych, metodologia badań nad sacrum w literaturze, przemiany form artystycznych w literaturze XX wieku. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka następujących książek: Poezja wymiaru sanctum, Lublin 1992; Dziesięć Bożych słów, ( współautorka), Kraków 1993, Świadectwo słowa.


Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej, Kraków 1993, Zakorzenienia Anny Kamieńskiej, Kraków 1996, Tropy sacrum w literaturze XX wieku, Bydgoszcz 2001, O książkach, które pomagają być , Kraków 2004, Czytanie sacrum, Kraków – Rzym 2008, Wtajemniczenia(w) Miłosza, Kraków 2014, Spotkanie w słowie. O twórczości literackiej Karola Wojtyły, Kraków 2018 , Bóg wpisany w wiersze. Teologia poetów obcych, Kraków 2018, Bóg wpisany w wiersze. Teologia poetów polskich, Kraków 2019; oraz ośmiu tomików poetyckich: Człowiek rośnie w ciszy, Kraków 1992, Wyrwane z przestrzeni, Kraków 1996, Niebo w czerni, Bydgoszcz 2000, Jerozolima została zburzona, Kraków 2004, Wiersze: Pierwsze, Poznań 2008, Tylko na chwilę, Kraków 2012, Wiersze dośmiertne, Kraków 2017; Wiersze (trochę) przebrane, Kraków 201, Majaki, Warszawa 2021 Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich od roku 1994, PEN Clubu od roku 2000, TN KUL, Polskiego Towarzystwa Etycznego, Komisji Historycznoliterackiej PAN, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych., Akademickiego Stowarzyszenia przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu. Redaktor naukowy serii monografii tematycznych związanych z nauczaniem Jana Pawła II, członek Komitetu Organizacyjnego Dni Jana Pawła II, przewodnicząca jury konkursowego prac literackich inspirowanych myślą Jana Pawła II, pomysłodawczyni i redaktor naukowy serii Przemiany sacrum. Członek Komisji Kwalifikacyjnej przy ZG SPP, we władzach krakowskiego oddziału Stowarzyszenia w latach 1996 – 2020; Wiersze tłumaczone na język czeski, angielski, niemiecki, hebrajski, ukraiński i francuski.

Zdjęcia: Vladimir Milanov, tekst z katalogu.

Continue Reading

Krakowski Kalendarz Wydarzeń

grudzień 2023
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
To Top