Podpisanie porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie i Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień

Podpisanie porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie i Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień

Dzisiaj 2 października 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zostało podpisane „Porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztofem Pobutą, a Dyrektorem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie mgr Adamem Chrapisińskim”. W wydarzeniu uczestniczyli również Zastępca Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Pani Marta Rzadkowska, Naczelnicy Wydziału Prewencji KWP w Krakowie mł. insp. dr Krzysztof Dymura oraz podinsp. Paweł Godyń, a także policjant koordynujący zagadnienie w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie asp. szt. Robert Bretner.

Podpisanie porozumienia jest owocem wieloletniej współpracy w zakresie działań szeroko pojętej profilaktyki uzależnień takich jak prowadzenie szkoleń warsztatowych i wykładów mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców. W ramach współpracy małopolska Policja wzięła udział w wielu działaniach takich jak, edukacyjne programy telewizyjne, cykle radiowe,  kampanie społeczne czy organizacja konferencji dotyczących profilaktyki i terapii uzależnień dla grup zawodowych: psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, rodziców, nauczycieli, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych na terenie województwa małopolskiego.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie jest członkiem i znaczącym głosem powołanej oraz działającej od 2010 roku „Międzyinstytucjonalnej Platformy ds. przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa małopolskiego” oraz „ Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii”. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie były głosem doradczym w trakcie przygotowywania programu dla Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2020, Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.

8 listopada 2019 roku w Sali obrad Urzędu Miasta Krakowa odbędzie się kolejna konferencja w tematyce związanej z uzależnieniami zorganizowana dla służb mundurowych oraz innych podmiotów.

Źródło: Małopolska Policja

admin