Już jutro w Centrum Konferencyjnym CKF13 w Krakowie odbędzie się 3. edycja Międzynarodowej Konferencji „Uwaga! Smartfon”, która skupia dziesiątki ekspertów z całego świata i tysiące gości chcących rozmawiać i wspólnie wypracowywać rozwiązania mające na celu zwrócenie większej uwagi na problem uzależnień dzieci od urządzeń ekranowych i wskazać narzędzia, którymi jesteśmy w stanie przeciwdziałać tym zagrożeniom.

plakat 2024 667x1024 - Już jutro najważniejsza konferencja w Krakowie! To już 3. edycja "Uwaga! Smartfon"Przed nami cały dzień ożywionych dyskusji panelowych ekspertów z zakresu psychiatrii, pedagogiki, psychologii, nauk społecznych i nowoczesnych technologii, którzy razem z naszymi uczestnikami wypracują rozwiązania, które w przyszłości pozwolą na ograniczenie narastającego problemu uzależnień i oddziaływania na rozwój psychofizyczny dzieci poprzez smartfony, tablety i inne urządzenia ekranowe.

– Pilnie potrzebna jest zmiana w podejściu do dostępu do nowych technologii dla dzieci. Nasza konferencja daje konkretną wiedzę. Dzięki temu uczestnicy „Uwaga!Smartfon” wyjdą „uzbrojeni” w informacje, które pozwolą im na skuteczną walkę z zagrożeniami, przed którymi stoją nasze dzieci. Nasza konferencja to ponad 50 ekspertów w 10 dyskusjach panelowych, którzy podzielą się swoją wiedzą m.in. w zakresie szkoły i edukacji, rodziny i szeroko pojętych wyzwań cywilizacyjnych związanych z wszechobecną technologią – mówi Adam Zych prezes Fundacji ProjektPL

Międzynarodowa Konferencja „Uwaga! Smartfon”, ponownie zwróci uwagę na kwestie dotyczące odpowiedzialnego korzystania z urządzeń ekranowych nie tylko przez dzieci, ale również dorosłych, którzy także stają się coraz większą grupą osób uzależnionych od nowoczesnych technologii. Te nie zawsze używane są jedynie do pracy bądź powiększania swojej wiedzy. Ma to niestety swoje negatywne skutki widoczne choćby w zaangażowaniu w rodzinę, wychowanie dzieci, budowanie więzi, a nawet kondycję psychicznej i zawodowej.

– Chcemy przede wszystkim edukować na temat higieny cyfrowej, uświadamiać o zagrożeniach, które są coraz bardziej widoczne i dotkliwe dla coraz młodszych dzieci. Naszym celem jest również promowanie kultury offline i pokazywanie, w jaki sposób rozpoznawać zagrożenia, działać profilaktycznie i jak konstruować przepisy oraz regulacje, by w przyszłości ograniczać problem jakim jest m.in. uzależnienie od urządzeń ekranowych – zwraca uwagę Michał Twardosz wiceprezes Fundacji ProjektPL, organizatora konferencji.

Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie do udziału i debaty w ramach konferencji „Uwaga! Smartfon” są m.in. dr Catherine L’ecuyer, prof. Bogusław Śliwerski, prof. Mariusz Jędrzejko, dr Roman Solecki, Magdalena Bigaj i wielu innych, wybitnych specjalistów z Polski i z całego świata, którzy nie tylko przybliżą temat zagrożenia, jakim jest niewątpliwie coraz powszechniejsze uzależnienie od urządzeń ekranowych, ale również podzielą się swoim naukowym i zawodowym doświadczeniem w zakresie rozwiązań zmierzających do ograniczania problemu, higieny cyfrowej czy profilaktyki uzależnień.