Dodaj na - okrakow.pl
Artykuł/Wpis, Wydarzenie, Ogłoszenie Drobne

Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita potrzebuje wsparcia!

fundacja kropla nadziei 19 800x500 - Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita potrzebuje wsparcia!
Fundacja została powołana na świat 10 lat temu, przez mamę dziecka z chorobą nerwowo-mięśniową. Znając problemy dnia codziennego i posiadając niepełnosprawne dziecko, postanowiła pomóc nie tylko swojemu dziecku, ale również innym, którzy dzielnie walczą o powrót do zdrowia. Niestety nasze państwo nie jest w stanie zapewnić im odpowiedniej terapii i leczenia, dlatego większość rodziców samodzielnie pokrywa koszty leczenia. Koszty są ogromne i rodziców zwyczajnie nie stać na samodzielne finansowanie rehabilitacji…
 

Naszym głównym celem jest niesienie wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, jednak ważny dla nas jest uśmiech dziecka… Staramy się organizować nie tylko Dzień Dziecka i Mikołaja, ale w miarę możliwości zabierać na krótkie wakacje.

Pragniemy również pokazać dzieciom niepełnosprawnym, że też mogą się śmiać i bawić jak zdrowe dzieci.  Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym jest rodziną dysfunkcyjną, staramy się tak działać aby dzieci nie odczuwały, że są gorsze-słabsze od rówieśników. Pragniemy robić spotkania tak aby zdrowe dzieci mogły im zazdrościć atrakcji.
Ojciec Leon zawsze nam towarzyszy jak tylko może, zna wszystkie dzieci które zawsze biorą udział w naszych spotkaniach, zawsze ma czas żeby porozmawiać z rodzicami.
 

Zapraszamy na nasz facebook – www.facebook.com/FundacjaKroplaNadziei

 
 Celem Fundacji jest:
– wspieranie i niesienie pomocy niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom, w szczególności:
– organizowanie i udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej, w szczególności osobom w trudnej sytuacji materialnej;
– wspieranie i rozwijanie ich aktywności oraz świadomości społecznej, obywatelskiej i kulturalnej;
– ułatwianie dostępu do edukacji, kultury oraz usług medycznych i opieki;
– przeciwdziałanie istniejącym dla niepełnosprawnych barierom rzeczowym i społecznym;
– promowanie w społeczeństwie świadomości problematyki osób niepełnosprawnych;
– wspieranie w rehabilitacji i organizowanie czasu wolnego;
– promowanie rozwoju wolontariatu.
 
By Kraków Wydarzenia - okrakow.pl

Krakowskie Fakty, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia Drobne. Wolne Media Niezależny serwis internetowy poświęcony miastu Kraków. okrakow.pl to serwis tworzony wspólnie z Krakowską społecznością!