Spotkanie autorskie z Januszem Kokotem

Spotkanie autorskie z Januszem Kokotem, malarzem, autorem książki „Afrobiografia”. To książka o wielu wątkach, a zarazem obraz egzotycznej kultury widzianej oczami artysty, emigranta z wyboru, który postanowił na kilka lat zamieszkać wraz z rodziną na równiku po to, by zbudować tam schronisko dla bezdomnych. Autor opisuje przeżycia i refleksje, które zrodziły się podczas pobytu w Afryce. Są w niej portrety pięknych i dzielnych ludzi z godnością stawiających czoło biedzie i niesprawiedliwości, oraz opis naszej codzienności. Czasem niebezpiecznej, czasem zabawnej. Pełnej wyzwań wynikających z braku dóbr, do których przywykliśmy w Europie i zmagań z poczuciem osamotnienia będącym rezultatem życia na zapadłej prowincji na pograniczu Ugandy, Konga i Sudanu. Jest w niej również refleksja nad kondycją własną i kondycją kultury, w której ukształtował się światopogląd autora – dumnego Europejczyka. Ale nade wszystko „Afrobiografia” jest dowodem na to, że warto wierzyć i działać na rzecz słabych i potrzebujących, gdyż to staje się źródłem satysfakcji, radości i duchowego bogactwa dla obdarowanych, a także dla darczyńców.

 

Zapisy na stronie internetowej Biblioteki – https://www.biblioteka.krakow.pl/wydarzenia/spotkanie-autorskie-z-januszem-kokotem/

Krakowski Kalendarz Wydarzeń

styczeń 2022
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej