krakow copercicus festival 300x150 - Copernicus Festival Język, Kraków 21 - 26 maja 2019 r.„Język to największy wynalazek ludzkości“. Trudno nie zgodzić się z tą uwagą Karla Poppera. Bez języka nie byłoby innych niezwykłych tworów kultury: filozofii, nauki, literatury.

To on sprawia, że możemy myśleć wspólnie i współpracować na wielką skalę, tworząc skomplikowane instytucje społeczne, konstruować fikcyjne światy czy obiektywnie badać rzeczywistość.

W tym roku podczas Copernicus Festival przyjrzymy się tematyce języka z perspektywy psychologii, literatury, nauk o mózgu czy nowych technologii. Naszymi gośćmi będą m.in. wybitny filozof podmiotowości – Charles Taylor, poszukujący wraz z NASA życia pozaziemskiego fizyk i astrobiolog – Paul Davies, badacz języka amazońskiego plemienia Pirahã – Daniel Everett, zajmująca się językoznawstwem kognitywnym – Elżbieta Tabakowska czy znany badacz kultury języka – Jerzy Bralczyk.

Festiwalowi towarzyszą darmowe wystawy, koncerty i pokazy filmowe. Na piątkowej scenie koncertowej usłyszymy takie kolektywy jak Łona i Webber, w kinie Mikro zobaczymy filmy związane z językiem, m.in. “Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie” czy “Lektor”, a podczas pasma o nowych technologiach zetkniemy się z językiem botów i maszyn na wystawie Inventio.

Program – Copernicus Festival – zobacz