Connect with us
certyfikaty - 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z certyfikatem „Szpitala Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego”

Miasto Kraków Wiadomości Wydarzenia

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z certyfikatem „Szpitala Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego”

17 szpitali z całej Polski zostało wyróżnionych certyfikatem „Szpitala Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie” podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN), który odbył się 17 czerwca 2023 roku. Certyfikat programu potwierdza stosowanie przez placówki medyczne najwyższych standardów w zakresie żywienia klinicznego, które powinno być integralną częścią procesu leczniczego. Jak podkreślają eksperci, program jest kluczową inicjatywą, aby rozwijać dobre praktyki leczenia żywieniowego w polskich szpitalach. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, jako jedyny w województwie małopolskim, ponownie otrzymał certyfikat.

debata ekspertow 300x169 - 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z certyfikatem „Szpitala Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego”Leczenie żywieniowe (żywienie kliniczne) to postępowanie lekarskie obejmujące ocenę stanu odżywienia, ocenę zapotrzebowania na niezbędne substancje odżywcze i ich podawanie w postaci zwykłych produktów odżywczych, płynnych diet doustnych lub sztucznego odżywiania, monitorowanie stanu klinicznego i zapewnienie optymalnego wykorzystania wybranej drogi karmienia. Polega na podaży drogą pozajelitową  (dożylną), dojelitową (lub obiema jednocześnie), czy doustną substancji odżywczych w ilościach pokrywających aktualne potrzeby chorych, którzy nie mogą odżywiać się normalnie lub odżywiają się w sposób niedostateczny. Terapia żywieniowa ma szczególne znaczenie dla pacjentów chirurgicznych, onkologicznych, neurologicznych czy osób krytyczne chorych. Eksperci apelują, że wszyscy pacjenci, u których istnieją wskazania do postępowania żywieniowego, bezwzględnie powinni je otrzymywać. Wprowadzenie leczenia żywieniowego prowadzi do zmniejszenia ryzyka wystąpienia powikłań u pacjentów, skraca czas hospitalizacji i obniża ryzyko ponownego przyjęcia do szpitala. Warto podkreślić, że wiąże się to nie tylko, z korzyściami klinicznymi dla pacjentów, ale także z korzyściami ekonomicznymi dla placówki poprzez obniżenie kosztów leczenia.

Wyróżnienie dla 17 szpitali podczas gali wręczenia certyfikatów w ramach Zjazdu POLSPEN

Przyznane certyfikaty programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie” potwierdzają zapewnienie pacjentom ciągłego dostępu do wysokiej jakości terapii żywieniowej i wymagają odnowienia, co 2 lata. W tym roku, aż 17 szpitali otrzymało certyfikat potwierdzający, że nadal spełniają wysokie standardy opieki żywieniowej oraz kontynuują doskonalenie swoich praktyk w zakresie żywienia klinicznego. W wyniku recertyfikacji nagrodzono również 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie.

„Cieszy nas fakt, że duża część szpitali poprawiła swoje wyniki. Z pewnością certyfikacja wpływa pozytywnie na realizację procedur żywieniowych i motywację zespołów żywieniowych. Najmocniejsze strony szpitali to zapewnienie dostępu do diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej niezbędnej do prowadzenia leczenia żywieniowego oraz dostęp do diet medycznych i specjalistycznych preparatów do żywienia pozajelitowego, sprzętu jednorazowego, a także pomp do prowadzenia leczenia żywieniowego w różnych sytuacjach klinicznych. Zauważamy, że wciąż największymi problemami szpitali jest organizacja ambulatoryjnego poradnictwa żywieniowego i zapewnienie dostępu do kompletnych mieszanin do żywienia pozajelitowego, przygotowywanych w warunkach zgodnych ze standardami”podkreśla dr hab. n. med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka, Prezes POLSPEN.

Niedożywienie pacjentów obciążeniem dla szpitali

Eksperci spotkali się podczas debaty, gdzie jasno wybrzmiały argumenty potwierdzające, że leczenie żywieniowe jest opłacalne dla pacjenta, lekarza i szpitala. Biorąc pod uwagę, że aż jedna trzecia pacjentów przyjmowanych do szpitala jest niedożywiona, a szacunkowe koszty leczenie pacjentów niedożywionych są średnio 3 razy droższe – należy popularyzować wśród personelu leczącego efektywność kosztową żywienia klinicznego dla placówki szpitalnej.

„Warto podkreślić, że nie leczenie niedożywienia jest nieuzasadnione ekonomicznie – niedożywienie zwiększa koszt po stronie szpitala, a nie płatnika. Prowadzenie terapii żywieniowej jest refundowane przez NFZ, więc jest korzystne przede wszystkim dla szpitali, nie tylko pod względem klinicznym, ale również finansowym. Pacjenci otrzymują niezbędne wsparcie, a szpital zyskuje poprzez zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem powikłań i ewentualną ponowną hospitalizacją” – zaznacza dr hab. n. med. Przemysław Matras, Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego. 

Continue Reading
You may also like...
Avatar photo

Krakowskie Fakty, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia Drobne. Wolne Media Niezależny serwis internetowy poświęcony miastu Kraków. okrakow.pl to serwis tworzony wspólnie z Krakowską społecznością!

Krakowski Kalendarz Wydarzeń

czerwiec 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
To Top