Wystawa Krakowskie Drogi Żelazne w Muzeum Podgórza

Wystawa: Krakowskie Drogi Żelazne, Czas trwania: 17.10.2019 – 15.03.2020

Miejsce: Muzeum Podgórza, Limanowskiego 51

Kurator wystawy: Dominik Lulewicz

Żelazne szlaki w przestrzeń Krakowa wpisane są od ponad 170 lat. W 1847 r. uroczyście otwarto, zainicjowaną u schyłku Rzeczypospolitej Krakowskiej, Kolej Krakowsko – Górnośląską. Jej budowa miała na celu przywrócenie miastu roli kluczowego ośrodka wymiany handlowej oraz zapoczątkowanie nowoczesnej industrializacji. W 1861 r. przez Kraków i Podgórze przebiegała już „transgalicyjska” magistrala: Wiedeń – Lwów, chociaż miasto Podgórze swoją pierwszą stację otrzymało dopiero w latach 80. XIX w., po żmudnych staraniach lokalnego samorządu.

W okresie zaborów drogi żelazne Krakowa stanowiły pole aktywności polskich działaczy społecznych i gospodarczych, dążących do wyprowadzenia dzięki nim miasta i regionu z galicyjskiej „biedy”. Warto tu wspomnieć marszałka sejmu galicyjskiego Leona Sapiehę założyciela „Towarzystwa Kolei Karola Ludwika” oraz prezydenta Krakowa Juliusza Leo, widzącego w kolei istotny czynnik rozwoju Wielkiego Krakowa. Rangę ówczesnej kolei unaocznia nam dzisiaj monumentalna architektura: gmachy dworca głównego i dyrekcji przy Placu Matejki oraz stylowe wiadukty nad ulicami Grzegórzecką i Lubicz. Potwierdza ją również prestiżowa pozycja zawodu kolejarza.

W 1934 r. otwarto linię kolejową Kraków – Miechów, która zbliżyła do siebie starą i nowa stolicę odrodzonej Rzeczypospolitej. Na torach zagościły wówczas słynne „Luxtorpedy” budujące turystyczną markę Krakowa i karpackich kurortów. W latach okupacji niemieckiej i Polski Ludowej krakowskie koleje starały się sprostać potrzebom gospodarki wojennej a następnie forsownej industrializacji epoki socjalizmu. Ich teraźniejszość w XXI w. określają natomiast modernizacje odpowiadające bieżącym potrzebom miasta.

Wystawa czasowa Krakowskie drogi żelazne jest pierwszą wystawą w Muzeum Krakowa, prezentującą funkcjonowanie w przestrzeni miasta środka transportu stanowiącego jeden z najważniejszych wynalazków cywilizacyjnych XIX w. Zapoznając się z częstokroć mało znanymi faktami z dziejów kolei, możemy się przekonać o jej istotnym, choć nie zawsze dostrzeganym miejscu w dziejach Krakowa. Na wystawie zaprezentowano unikatowe dokumenty oraz pamiątki z lat inicjalnych krakowskich dróg żelaznych, projekty oraz fotografie obiektów i taboru z różnych okresów jej rozwoju oraz urządzenia i narzędzia nieodzowne w codziennej pracy na kolei. Mamy również okazję zapoznać się ze zmieniającym się etosem i kulturą pracy kolejarzy w różnych okresach historycznych. Wystawie towarzyszy bogaty program edukacyjny: warsztaty modelarskie, wykłady, spacery po „kolejowych zakątkach” Krakowa i lekcje muzealne.

By Kraków Wydarzenia - okrakow.pl

Krakowskie Fakty, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia Drobne. Wolne Media Niezależny serwis internetowy poświęcony miastu Kraków. okrakow.pl to serwis tworzony wspólnie z Krakowską społecznością!