Więcej czasu na korzystanie z małego ZUS plus

Od 1 sierpnia przedsiębiorcy, którzy korzystają z małego ZUS plus, mogą opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne przez dodatkowe 12 miesięcy. Rozszerzenie jest jednorazowe i dotyczy przedsiębiorców, którzy korzystali lub skorzystają z tej ulgi choć raz w 2023 roku.

tt formatka maly zus plus 01.08.2023 300x150 - Więcej czasu na korzystanie z małego ZUS plusMały ZUS plus umożliwia opłacanie nawet 4 razy niższych składek na ubezpieczenia społeczne niż na zasadach ogólnych. Warunkiem skorzystania z ulgi jest, aby przychód przedsiębiorcy w poprzednim roku nie przekroczył 120 tys. zł. Przedsiębiorca oblicza składki od połowy swojego przeciętnego miesięcznego dochodu w poprzednim roku. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej, na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

„Co do zasady z małego ZUS plus przedsiębiorcy spełniający pozostałe warunki mogą korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga ma zatem charakter okresowy, z obowiązkową dwuletnią przerwą. W przypadku nowych przedsiębiorców, stanowi ona zwieńczenie 5,5-letniego okresu preferencji składających się także z ulgi na start i 2-letniego pasa startowego” – wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Od sierpnia br. maksymalny okres małego ZUS plus został wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystali, korzystają lub skorzystają z ulgi przynajmniej przez jeden miesiąc w 2023 roku.

Jeśli komuś ulga skończyła się np. na początku roku, ma czas na ponowne zgłoszenie do 31 grudnia br. W zgłoszeniu przedsiębiorca może podać miesiąc powrotu do ulgi, jednak nie wcześniej niż od początku następnego miesiąca od daty zgłoszenia.

Z kolei osoby, które teraz korzystają z ulgi lub do końca roku zaczną, nie będą musiały wyrejestrowywać się z niej po 36 lecz dopiero po 48 miesiącach.

„Jeśli takie osoby przerejestrują się w ZUS jako osoby ubezpieczone z kodem ubezpieczenia odpowiadającym małemu ZUS plus, maksymalny okres preferencji będzie dla nich liczony jako 48 miesięcy z kolejnych 72 miesięcy. W praktyce będzie to równoznaczne z możliwością korzystania z ulgi przez dodatkowe 12 miesięcy” – mówi profesor.

„Szacujemy, że z wprowadzanego rozwiązania skorzysta w tym roku 66 tys. przedsiębiorców, a także 142 tys. osób w 2024 r. i 105 tys. osób z 2025 r. Maksymalne zmniejszenie wpływów składkowych wynikające z tej zmiany to 2,0 mld zł rozłożone na lata 2023–2025” – wylicza szefowa ZUS.

Profesor Uścińska zwraca uwagę, że mały ZUS plus cieszy się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Zaznacza przy tym: „Korzystanie z ulgi jest dobrowolne. Przedsiębiorca może wybrać, czy chce opłacać niższe składki i przeznaczać zaoszczędzone pieniądze na inne cele, czy też wybrać wyższe składki, mając na uwadze, że w zamian za to może liczyć na wyższe zasiłek czy rentę, a w przyszłości emeryturę”.

Na koniec grudnia 2021 r. z ulgi korzystało 328,2 tys. osób. Rok później było ich 235,7 tys., natomiast na koniec marca br. już tylko 180,4 tys. osób. „Wynika to z faktu, że na przestrzeni ubiegłego roku wielu przedsiębiorców wyczerpywało swój 3-letni okres korzystania z ulgi. Były to osoby, które do ulgi weszły w 2019 r., czyli pierwszym roku jej obowiązywania. Natomiast w 2023 roku uprawnienia wyczerpują przedsiębiorcy, którzy weszli do ulgi w 2020 r.” – wyjaśnia szefowa ZUS.

W grudniu 2022 r. z małego ZUS plus korzystało 14 proc. wszystkich przedsiębiorców. Opłacali oni składki niższe przeciętnie o 60 proc. niż na zasadach ogólnych. Mężczyźni stanowili 64 proc. osób, które były zgłoszone do ulgi. Największy odsetek osób był w wieku 35–39 lat. Jedynie 19 proc. przedsiębiorców w uldze Mały ZUS plus zatrudniało inne osoby, zaś pozostałe 81 proc. to jednoosobowe działalności gospodarcze.

W 2022 r. największy odsetek korzystających z małego ZUS plus prowadziło działalność w budownictwie (21 proc.), branży motoryzacyjnej (15 proc.), działalność profesjonalną, naukową lub techniczną (13 proc.) i w usługach (11 proc.).

Anna Szaniawska 
regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim

Patronat medialny

Prezentacja 81. Tour de Pologne już 17 lipca w TVP Sport!

Tylko kilka dni pozostało do oficjalnej prezentacji Tour de Pologne....

Edukacja żywieniowa kobiet w ciąży i po porodzie

Udział w realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków miasta...

Wystawa pt: “Wałek ART”

To zbiór prac tematycznie różnych z pracowni Doroty Wałek,...

Wielki Festyn Franciszkański w Wieliczce. Niedziela 23 czerwca 2024

Już w najbliższą niedziele 23 czerwca 2024 r. od...

Wojownicy Maryi Kraków zapraszają wszystkich mężczyzn!

Kim są Wojownicy Maryi? Poznajmy się bliżej! Wojownicy Maryi to...

Czytaj również

Popularne kategorie