Małopolska: 441 wniosków o dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa pracy

praca 800x500 - Małopolska: 441 wniosków o dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa pracy

Z blisko 4 tys. wniosków o dofinansowanie do projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy, które wpłynęły do ZUS w całym kraju, 441 złożyły podmioty z województwa małopolskiego.

 Do 8 lipca tego roku można było składać wnioski w konkursie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ramach którego pracodawcy mogą otrzymać od 10 tys. do 300 tys. zł dofinansowania. W sumie za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl wpłynęło 3 980 wniosków. To o ponad 16 proc. więcej niż w 2021 roku.

ZUS nagrodzi projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Pracodawca może otrzymać dofinansowanie na przykład na działania, które zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie w miejscu pracy czy na sprzęt, który zwiększa bezpieczeństwo pracy na wysokości. Lista możliwości jest długa.

Wsparcie może pokryć do 80 proc. szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę. Łączna kwota, jaką ZUS planuje wydać na poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy, wynosi w tym roku budżetowym 90 mln złotych. To o 15 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji.

W konkursie mogą wziąć udział aktywni przedsiębiorcy, którzy nie zalegają ze składkami i podatkami oraz nie korzystali z dofinansowania ZUS w ostatnich trzech latach. Nie mogą też być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Najlepsze projekty wybiorą eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Anna Szaniawska
regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim

By Kraków Wydarzenia - okrakow.pl

Krakowskie Fakty, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia Drobne. Wolne Media Niezależny serwis internetowy poświęcony miastu Kraków. okrakow.pl to serwis tworzony wspólnie z Krakowską społecznością!