Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 12 lipca

zus malopolska - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony  do 12 lipca
Read Time:1 Minute, 49 Second

Uchwalona przez Sejm 19 czerwca 2020 r. ustawa wprowadziła zmiany w przepisach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Ustawa weszła w życie 24 czerwca 2020 r., ale z mocą obowiązującą od 25 maja 2020 r. Zgodnie z przepisami rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku: zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.

Wnioski złożone przed 24 czerwca br.

Jeśli przed wejściem w życie nowych przepisów ubezpieczony wystąpił o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8, wniosek ten zostanie potraktowany jak wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaconego zasiłku nie zostanie wliczony do limitu 60 dni wypłaty zasiłku opiekuńczego w tym roku kalendarzowym.

Jeżeli  rodzice dzieci do lat 8 bez orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego złożyli przed 24 czerwca 2020 r. wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. w ZUS albo u płatnika składek (pracodawcy, zleceniodawcy), wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie nowych przepisów.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Paweł  Szkalej
Rzecznik Prasowy ZUS woj. świętokrzyskiego

thumbs up - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony  do 12 lipca 0 thumbs down - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony  do 12 lipca 0
happy - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony  do 12 lipca
Happy
0 %
sad - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony  do 12 lipca
Sad
0 %
excited - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony  do 12 lipca
Excited
0 %
sleepy - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony  do 12 lipca
Sleppy
0 %
angry - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony  do 12 lipca
Angry
0 %
surprise - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony  do 12 lipca
Surprise
0 %

Krakowski Kalendarz Wydarzeń

Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej