uroczystosc nadania imienia janusz kurtyki rondu w krakowie 300x157 - Rondo im. Janusza Kurtyki w Krakowie. Zaproszenie na uroczystość z udziałem prezesa IPN – 12.10.2021Prezes IPN dr Karol Nawrocki oraz Zuzanna Kurtyka i Paweł Kurtyka, fundatorzy Fundacji im. Janusza Kurtyki, zapraszają na uroczystość nadania imienia Janusza Kurtyki rondu w ciągu ul. Wita Stwosza w Krakowie. Prezes IPN w latach 2005-2010 zginął w katastrofie smoleńskiej.

rondo kurtyki mapka 279x300 - Rondo im. Janusza Kurtyki w Krakowie. Zaproszenie na uroczystość z udziałem prezesa IPN – 12.10.2021Program uroczystości 12 października 2021 r. w Krakowie (ul. Wita Stwosza w pobliżu Muzeum AK)

  • 12.00 – nadanie rondu imienia Janusza Kurtyki – miejsce zaznaczone na załączonej mapce
  • 12.30 – pokaz filmu „Trwajcie!. Janusz Kurtyka. Instytut Pamięci Narodowej 2005-2010”, reż. Alina Czerniakowska – Muzeum Armii Krajowej, ul. Wita Stwosza 12

W uroczystości wezmą udział m.in. prezes IPN dr Karol Nawrocki, zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski i dyrektor krakowskiego oddziału IPN dr hab. Filip Musiał.   

Janusz Kurtyka

„Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni” – te słowa Janusza Kurtyki najlepiej obrazują jego kredo życiowe. Urodził się w Krakowie. Był historykiem, znawcą Polski średniowiecznej i badaczem jej dziejów najnowszych. Jako licealista współpracował z opozycyjnym Studenckim Komitetem Solidarności. Kolportował ulotki jeszcze przed Sierpniem 1980 r.

W 1980 r. zaangażował się w niezależny ruch studencki. Był członkiem Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie studiował historię. Po wprowadzeniu stanu wojennego rozwijał konspiracyjne struktury NZS-u w Krakowie i w Nowej Hucie.  

Po studiach podjął pracę w Instytucie Historii PAN, gdzie w 1995 r. obronił rozprawę doktorską z zakresu nauk humanistycznych. W 2000 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 2000-2005 Janusz Kurtyka był organizatorem i dyrektorem Oddziału IPN w Krakowie. W 2005 r. Sejm powołał go na stanowisko prezesa Instytutu. Jego misję przerwała tragiczna śmierć w katastrofie smoleńskiej, w drodze na uroczystości rocznicowe w Katyniu, 10 kwietnia 2010 r.

Janusz Kurtyka był także m.in. redaktorem naczelnym „Zeszytów Historycznych WiN-u” i prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”.

Na wniosek radnego Adama Kality, na sesji 7 lipca 2021 r. Rada Miasta Krakowa postanowiła nadać imię Janusza Kurtyki rondu w ciągu ul. Wita Stwosza.

Więcej materiałów nt. Janusza Kurtyki: https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/151430,Rondo-w-Krakowie-bedzie-nosic-imie-Janusza-Kurtyki-Zapraszamy-na-uroczystosc-12-.html