ZWIERZYNIEC ZAPRASZA GARBARY 20 WRZEŚNIA 2019, GODZ. 17.00 DOM ZWIERZYNIECKI UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 41 KRAKÓW

ZWIERZYNIEC ZAPRASZA GARBARY  20 WRZEŚNIA 2019, GODZ. 17.00 DOM ZWIERZYNIECKI UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 41  KRAKÓW

Kolejna wystawa z cyklu Zwierzyniec zaprasza… prezentuje historię terenu leżącego po północno-zachodniej stronie mumk garbary plakat 70x100cm 211x300 - ZWIERZYNIEC ZAPRASZA GARBARY  20 WRZEŚNIA 2019, GODZ. 17.00 DOM ZWIERZYNIECKI UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 41  KRAKÓWrów Krakowa przed bramą Szewską, a noszącego dawniej nazwę Garbary. Była to najliczniej zamieszkała i najlepiej rozwinięta pod względem gospodarczym podkrakowska jurydyka. Jej mieszkańców charakteryzował wysoki stopień specjalizacji zawodowej – swoją nazwę przedmieście zawdzięczało osiedlającym się tutaj garbarzom mającym liczne, choć nieduże warsztaty zajmujące się produkcją skór. W 2. połowie XIX w. obszar ten przekształcił się w nowoczesną dzielnicę Krakowa, zmienił się także przekrój społeczny jego mieszkańców. To tu znajdowały się popularne salony artystyczne (m.in. Żeleńskich, Estreicherów i Przybyszewskich), tutaj rozwijały swoją działalność teatry. Mieszkały tu i tworzyły osoby związane z życiem artystycznym i naukowym miasta.

Zapraszamy do odkrywania znanych i nieznanych wątków z historii Garbar. Przybliżą nam je eksponaty ze zbiorów Muzeum Krakowa oraz innych muzeów, archiwów i kolekcji kościelnych, a także filmowa rekonstrukcja cyfrowa i wywiady z mieszkańcami współczesnych Garbar.

Wystawa pod patronatem Rady Dzielnicy I Stare Miasto.

Czas trwania wystawy: 21.09.2019-17.05.2020
Miejsce: Dom Zwierzyniecki, ul. Królowej Jadwigi 41
Kurator wystawy: dr Walery Bubień, tel. (12) 619-23-83, w.bubien@muzeumkrakowa.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

admin