oKrakow.pl

Portal, Miasto Kraków Wydarzenia

Zwiedzanie schronu Luftschutz Deckungsgraben nr 7 w parku Krakowskim – 30.04.2017

30 kwietnia o godz. 10 Muzeum PRL-u zaprasza na zwiedzanie z Tomaszem Mierzwą schronu Luftschutz Deckungsgraben nr 7 w parku Krakowskim.

Zbiórka w parku Krakowskim obok przystanku autobusowego Plac Inwalidów w kierunku AGH. Spotkanie towarzyszy wystawie „Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie”. Wstęp wolny.

Szczeliny przeciwlotnicze były rodzajem zastępczych ukryć ochronnych, które miały rozwiązać problem zbyt małej ilości miejsc w schronach. Obiekty takie miały być wznoszone w okresie zagrożenia wojną, planowano również wykorzystywać starsze tego typu schrony.

Na terenie Krakowa zachowało się kilka niemieckich szczelin przeciwlotniczych z okresu II wojny światowej. 30 kwietnia zobaczymy najlepiej zachowany tego typu schron – Luftschutz Deckungsgraben nr 7 w parku Krakowskim, którym opiekuje się Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin”.

http://www.mprl.pl/aktualnosci/285/zapraszamy-nazwiedzanieschronuluftschutzdeckungsgrabennr7wparkukrakowskim.html

Niemieckie schrony przeciwlotnicze w Krakowie – http://www.rawelin.org/rawelin/schrony.htm

28 - Zwiedzanie schronu Luftschutz Deckungsgraben nr 7 w parku Krakowskim - 30.04.2017

(zdjęcie – Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii “Rawelin”)