Connect with us
zwolnieni z teorii grafika - Zdrowa planeta dla przyszłych pokoleń. Młodzi w małopolskim biorą sprawy w swoje ręce.

Miasto Kraków Wiadomości Wydarzenia

Zdrowa planeta dla przyszłych pokoleń. Młodzi w małopolskim biorą sprawy w swoje ręce.

Nowe ubrania, długopisy czy zabawki mogą powstać z recyklingowanego plastiku. Tak się jednak nie dzieje, bo wielu ludzi nie segreguje śmieci. Alarmujące dane są takie, że tylko ok. 40 proc. opakowań z tworzyw sztucznych było poddawanych recyklingowi w Unii Europejskiej w 2020 roku podaje Eurostat. Młodzi widzą to i reagują, namawiając starsze pokolenia i rówieśników do „otrząśnięcia się ze śmieci”. W ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii zrealizowali prawie 160 projektów ekologicznych w całym kraju, w tym aż 18 specjalnych projektów w ramach programu “Mniej plastiku”. W województwie małopolskim działało łącznie 360 uczestników.

  • Zdecydowana większość osób z pokolenia Z oraz milenialsów (90%) podejmuje przynajmniej pewne wysiłki, aby zredukować swoje oddziaływanie na środowisko — podaje raport Deloitte z 2022 r.
  • Młodsze pokolenia wykazują większą świadomość na temat recyklingu i ochrony środowiska niż starsze pokolenia. Aż 81% milenialsów uważa recykling za ważny, w porównaniu do 72% pokolenia X, 68% baby boomersów i 61% z grupy wiekowej 70 lat i starszych — wynika z raportu “Recycling Attitudes and Behaviors Among Different Generations” opublikowanego przez firmę badawczą Harris Poll w 2016 roku.

Młodzież widzi sens w przetwarzaniu

Wielka plama śmieci wielkości dwóch tirów dryfuje właśnie po oceanie. To nie fikcja, lecz stan faktyczny na Pacyfiku. Niepewność, do którego kosza wrzucić produkty, może przyczyniać się do złego segregowania i zwiększania skali problemu np. na Pacyfiku czy Bałtyku. Problemem z recyklingiem zajął się Sławomir Młyński. Postanowił działać i wspólnie ze znajomymi z Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii  Skłodowskiej-Curie w  Suchej Beskidzkiej stworzyli projekt “WORLDmates”. Zaczęli od najbliższego otoczenia — akcji edukacyjnych na temat dbania o środowisko oraz recyklingu, który odgrywa ważną rolę w zapobieganiu tworzenia się kolejnych tego typu miejsc.

— To my jesteśmy tym pokoleniem, które będzie musiało zmierzyć się ze skutkami zanieczyszczenia środowiska. Nie jest to łatwe, ponieważ nie zrobimy tego sami. Musimy edukować otoczenie, aby mogło opowiedzieć swoim rodzicom oraz dziadkom o skali problemu i recyklingu. Dlatego postanowiliśmy  przeprowadzić warsztaty dla uczniów naszego liceum pt. „Mroczne strony plastiku”.  Zapoznaliśmy naszych rówieśników z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić, gdy do środowiska trafia nadmiar plastikowych odpadów oraz zaprezentowaliśmy alternatywy przedmiotów codziennego użytku, do których produkcji wykorzystano ekologiczne granulaty. Chcemy, aby każdy miał dostęp do informacji, dlatego treściami o charakterze ekologicznym dzielimy się w naszych social mediach. To pozwala dotrzeć do różnorodnych grup odbiorców, w różnym wieku — opowiada Sławomir Młyński, lider projektu „WORLDmates”.

Pokoleniowa zmiana mentalności

Badania pokazują, że świadomość ludzi w zakresie recyklingu rośnie z pokolenia na pokolenie. Aż 81% milenialsów uważa recykling za ważny, w porównaniu do 72% pokolenia X, 68% baby boomersów i 61% z grupy wiekowej 70 lat i starszych. Blisko 77% milenialsów deklaruje, że recykluje, w porównaniu do 72% gen X, 67% baby boomersów i 57% z grupy wiekowej 70 lat i starszych — podaje raport “Recycling Attitudes and Behaviors Among Different Generations” opracowany przez firmę badawczą Harris Poll w 2016 r. Raport pokazuje, że młodsze pokolenia angażują się w zakup produktów ekologicznych i zrównoważonych, poszukują informacji o recyklingu, dzięki czemu ich świadomość ekologiczna jest większa.

Organizator największej olimpiady projektów społecznych w Polsce zaznacza, że ekologia jest wśród czterech tematów, którymi najczęściej zajmuje się młodzież. — Z roku na rok widzimy stałe zainteresowanie tematem ekologii. Zupełnie nas to nie dziwi, ponieważ wiemy z rozmów z młodzieżą, że przyszłość planety i dbanie o zdrowe powietrze, czystą wodę i dobrą żywność jest dla nich nie tylko ważne, ale i kluczowe, aby myśleć o swojej najbliższej przyszłości. Często mówią mi, że chcieliby, aby wody starczyło na kolejne pokolenia, a możliwość wakacji kojarzyła się z pięknym krajobrazem. Z jednej strony to przygnębiające, ale z drugiej widzimy, jak aktywnie w tym zakresie działają, odpowiadając na zastane problemy tego świata — mówi Emir Chahed z Fundacji Zwolnieni z Teorii.

Młodzi dbają o przyszłość

Zaangażowanie nastolatków pokazuje, że mają chęć do tworzenia nowych inicjatyw i walki o przyszłość. Zaangażowaną młodzież wspiera Lidl Polska wraz z Fundacją Zwolnieni z Teorii, dlatego odbył się program “Mniej Plastiku”. — Zależało nam na tym, aby powstała inicjatywa, która umożliwiłaby młodzieży wyrażenie swojego zdania i zabranie głosu w ważnych dla nich kwestiach. Widzimy, że tematyka ekologii i recyklingu jest bliska młodym, o czym świadczą liczne zgłoszenia projektów w tym obszarze. Jako Lidl Polska w ramach strategii REset Plastic konsekwentnie realizujemy wizję „Mniej plastiku – obieg zamknięty”. Zobowiązaliśmy się do redukcji zużycia plastiku wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, a także promujemy gospodarkę obiegu zamkniętego i związane z nią wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu. Dialog i wspólne szukanie rozwiązań pokazuje nam, że młode pokolenie jest świadome wyzwań współczesnego świata oraz poczuwa się do odpowiedzialności za planetę. Młodzi chcą zmienić świat i nie trzeba ich do tego przekonywać — wyjaśnia Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Więcej informacji o projektach i programie ekologicznym na stronie zwzt.link/programmniejplastiku. Więcej o programie na www.zwolnienizteorii.pl, https://kimjestesmy.lidl.pl/zrownowazony–rozwoj/redukcja–plastiku oraz reset–plastic.com/en/.

***

Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska olimpiada z projektów społecznych. Powstała w 2014 roku, by dać każdemu młodemu człowiekowi możliwość tworzenia własnych projektów społecznych i nabywania kompetencji

przyszłości, takich jak: współpraca, komunikacja czy przywództwo. Olimpiada polega na współpracy uczestników poprzez platformę internetową www.zwolnienizteorii.pl, opartą o nowoczesną metodę nauczania polegającą na tym, że robiąc prawdziwy projekt społeczny, rozwija się praktyczne kompetencje potrzebne w życiu zawodowym.

Continue Reading
Avatar photo

Krakowskie Fakty, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia Drobne. Wolne Media Niezależny serwis internetowy poświęcony miastu Kraków. okrakow.pl to serwis tworzony wspólnie z Krakowską społecznością!

Krakowski Kalendarz Wydarzeń

grudzień 2023
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
To Top