Zaproszenie na bezpłatne warsztaty okulistyczne w Krakowie

by admin
0 comment

Kraków, listopad 2019 r. – Z myślą o osobach cierpiących na poważną chorobę oczu: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), Małopolska Fundacja Ratowania Wzroku „Dar Widzenia” oraz firma Bayer organizują warsztaty edukacyjne pt. „Spotkanie z AMD”.

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem to najczęstsza przyczyna nieodwracalnej utraty widzenia w krajach rozwiniętych([1]). Według danych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, dotyka ona  1,5 mln Polaków, do 2020 r. liczba ta może sięgnąć 2 mln([2]). Ta przewlekła choroba oczu występuje zwykle u osób po 50. roku życia.

„Spotkanie z AMD” odbędzie się w piątek 8 listopada o godzinie 12:00, w sali wykładowej Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 38 w Krakowie. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Celem spotkania warsztatowego będzie edukowanie pacjentów w zakresie właściwego postępowania podczas choroby, w tym uświadamianie chorych, że oprócz leków mogą oni otrzymać pomoc w postaci rehabilitacji, odpowiedniego doboru pomocy optycznych, a także wsparcia psychologa.

– Oprócz samej terapii farmakologicznej pacjenta z wysiękową postacią AMD, niezwykle ważne wydało nam się edukowanie chorych w zakresie możliwości, jakie stwarza rehabilitacja osób słabowidzących oraz pomoc psychologa – mówi prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon, Kierownik Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala  Uniwersyteckiego w Krakowie: współorganizator i moderator spotkania.

Warsztaty rozpoczną się wykładem dotyczącym procesu leczenia pacjenta z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki, który wygłosi prof. dr hab. n. med.  Bożena Romanowska-Dixon. Ujęcie psychologiczne, w tym techniki zmniejszania stresu i strachu, oraz rolę motywacji w procesie leczenia przedstawi dr Krzysztof Gerc z Zakładu Psychologii Rozwoju i Zdrowia, Instytutu Psychologii Stosowanej UJ w Krakowie. Temat rehabilitacji osób słabowidzących będzie omawiany przez mgr Katarzynę Kasprzyk oraz mgr Lucynę Zaleską ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. Przewidziano również prelekcję nt. wsparcia organizacji pozarządowych i instytucji państwowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Podczas spotkania pacjenci otrzymają  również materiały edukacyjne.

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

(Age related Macular Degeneration – AMD) – to przewlekła, postępująca choroba oczu, występująca zwykle u osób po 50. roku życia. Dotyczy plamki – obszaru na dnie oka, odpowiedzialnego za widzenie centralne. Z wiekiem może dochodzić do rozwoju zmian zwyrodnieniowych w tej delikatnej strukturze. Uszkodzenia powodują zaburzenia widzenia: tj. pogorszenie ostrości wzroku, zniekształcenie obrazu, gorsze widzenie barw. W początkowym stadium choroba może przebiegać bezobjawowo, dlatego bardzo ważnym jest aby regularnie badać swój wzrok.

Istnieją dwie postacie AMD: postać sucha i postać mokra (wysiękowa).

Postać sucha cechuje się powolnym postępem choroby. Pogorszenie ostrości wzroku następuje stopniowo, w ciągu miesięcy lub lat. Zmiany zachodzące w plamce w tej postaci mają charakter przede wszystkim zanikowy. W postaci wysiękowej  powstają nowe nieprawidłowe naczynia krwionośne w okolicy plamki. Ściany naczyń są cienkie  i kruche wskutek czego na dnie pojawiają się wysięki i krwotoki, które oprócz zaburzeń widzenia, w końcowym stadium mogą spowodować powstanie blizny i prowadzić do trwałego uszkodzenia siatkówki. Dla leczenia wysiękowej postaci AMD dedykowane są leki podawane do wnętrza oka (ciała szklistego), blokujące białko – czynnik wzrostu, które bierze udział w procesie tworzenia nieprawidłowych naczyń krwionośnych.

Postać wysiękowa stanowi około 10% wszystkich przypadków AMD, ale jest odpowiedzialna za 90% przypadków utraty wzroku związanej z tym zaburzeniem. W Polsce pacjenci z wysiękową postacią choroby mają dostęp do bezpłatnego leczenia. Terapia finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

O Bayer

Bayer jest globalnym przedsiębiorstwem posiadającym kluczowe kompetencje w obszarze nauk Life Science: ochronie zdrowia oraz żywieniu. Produkty i działania firmy Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści, wspierają wysiłek związany z wyzwaniami stawianymi przez rosnącą i starzejącą się globalną populację. Bayer dąży do tworzenia wartości poprzez innowacje i wzrost. Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju, a marka Bayer kojarzona jest z zaufaniem, niezawodnością i jakością na całym świecie. W roku podatkowym 2018 grupa Bayer zatrudniała ok. 117 000 pracowników, a wielkość sprzedaży wyniosła 39,6 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,6 mld €, a wydatki na badania i rozwój 5,2 mld €. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.

[1] Encyklopedia Profilaktyki https://encyklopedia.wim.mil.pl/programy/amd/dla-pacjenta/

[2] Badania przesiewowe Polskiego Towarzystwa Okulistycznego na rzecz profilaktyki schorzeń narządu wzroku, 2018 https://www.pto.com.pl/edukacja/kategoria/panel-pacjenta/a/badania-przesiewowe-polskiego-towarzystwa-okulistycznego-na-rzecz-profilaktyki-schorzen-narzadu-wzroku 

Related Posts

Ta strona korzysta z ciasteczek (plików cookie) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej