Zapraszamy na kolejną debatę z cyklu “Krakowskie kolokwium”

debata krakowska - Zapraszamy na kolejną debatę z cyklu "Krakowskie kolokwium"

19 kwietnia (wtorek), godz. 18.00 Sala Miedziana (Pałac Krzysztofory)

Sto lat temu, w niedzielę wielkanocną 16 kwietnia 1922 r. we włoskim Rapallo podpisano niemiecko-sowiecki układ, który wywołał na arenie międzynarodowej ogromne zaskoczenie i niepokój. Porozumiały się bowiem dwa państwa, do tej pory traktowane przez kraje stojące na straży wersalskiego ładu pokojowego jak pariasi. Szczególne zaniepokojenie pakt z Rapallo wywołał w Polsce, gdzie powrót do współpracy między tymi sąsiadami wzbudzał złowrogie skojarzenia historyczne, a z punktu widzenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej pozostawał opcją najgorszą. Termin „Rapallo” zresztą na stałe wszedł do leksykonu stosunków międzynarodowych jako synonim wymierzonego w Polskę niemiecko-rosyjskiego współdziałania.

Paneliści postarają się odpowiedzieć na pytanie, kiedy zaczęła się niemiecko-rosyjska przyjaźń i czy jej sednem zawsze była marginalizacja Polski? Dlaczego to nasz kraj płacił cenę za dobre relacje między tymi dwoma mocarstwami? W jaki sposób układ w Rapallo zmienił układ sił w Europie? Czy w Polsce zdawano sobie sprawę z konsekwencji tego porozumienia? Czy twierdzenie, że ten dokument przesądził o losie II Rzeczypospolitej, jest zbytnim uproszczeniem? W dyskusji wybrzmią także wydarzenia ostatnich tygodni związane z wojną na Ukrainie.

Paneliści

  • prof. dr hab. Marek Kornat (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie )
  • prof. dr hab. Mariusz Wołos (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Prowadzący:

  • dr Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Spotkanie odbędzie się w Sali Miedzianej w Pałacu Krzysztofory.
Wydarzenie będzie transmitowane na Facebooku: www.facebook.pl/MuzeumKrakowa.