oKrakow.pl

Portal, Miasto Kraków Wydarzenia

XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych „Co Warto Zobaczyć w Krakowie” – do 07.04.2017

Cele i założenia programowe:
– Poznanie zabytków Krakowa.
– Integracja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ze społeczeństwem poprzez przedstawienie ich możliwości twórczych.
– Terapia przez sztukę ,jako jedna z ważnych form rehabilitacji oraz uspołecznienia dzieci i młodzieży specjalnej troski.
– Zachęcenie do zdrowego trybu życia.

Zasady uczestnictwa:
– Konkurs opracowany został z myślą o dzieciach i młodzieży specjalnej troski.
– Technika wykonania prac: malarstwo, grafika, rysunek.
– Rozmiar: maximum A4 (210 x 297).
– Prace o większych rozmiarach nie będą kwalifikowane do nagród  i wyróżnień.
– Każdą pracę należy na odwrocie opisać: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres autora, nr telefonu autora lub opiekuna, rodzaj niepełnosprawności, tytuł, technika rok wykonania pracy, adres placówki.
– Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę.

 Jury:
Organizatorzy powołają jury pod przewodnictwem artysty – malarza.

Nagrody:
– Przewidujemy 3 nagrody oraz 10 wyróżnień, mogą być dodatkowe nagrody specjalne.
– Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają dyplomy, a autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę konkursową otrzymają pamiątkowe Świadectwo udziału.

Czas trwania:
– Prace prosimy przesyłać na adres: Koło PTTK nr 52 „Krzeszowiacy” Oddział Krakowski, 31 – 029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2B do dnia 07.04.2017 r.

– Obrady Jury do dn. 15.05.2017 r.
– Zakończenie konkursu czerwiec 2017 r.

Postanowienia końcowe:
Przesłane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora – Koła PTTK nr 52 „Krzeszowiacy”, mogą być eksponowane na wystawach, wykorzystane do publikacji i przeróbek poligraficzno – komputerowych, sprzedane na aukcjach, ofiarowane w formie upominków.
– Autorzy prac biorących w konkursie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie własnych danych przez organizatora konkursu – Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.).

Uczestnicy przesyłając prace na konkurs w pełni zgadzają się z regulaminem imprezy.
– Laureaci prac nagrodzonych i wyróżnionych zostaną powiadomieni o wynikach konkursu i zaproszeni na jego zakończenie.
– Nagrody nie odebrane w dniu zakończenia konkursu przechodzą na inne imprezy koła PTTK nr 52 „Krzeszowiacy”.

http://www.krzeszowiacy.cba.pl/