oKrakow.pl

Portal, Miasto Kraków Wydarzenia

Wystawa “Twarze bohatera. Wybrane wizerunki Tadeusza Kościuszki w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie” – 23.03-15.10.2017

Wystawa “Twarze bohatera. Wybrane wizerunki Tadeusza Kościuszki w zbiorach MNK” wpisuje się w program obchodów 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, która – dzięki staraniom zainicjowanym przez Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie – została objęta patronatem UNESCO.

Kult, jakim otoczono Tadeusza Kościuszkę (1746–1817) – generała, naczelnika polskiego powstania przeciw Rosji i Prusom w 1794 r., spowodował powstanie obfitej ikonografii, która we wszystkich dziedzinach sztuk plastycznych szacowana jest w przybliżeniu na 25 tysięcy przedstawień.

Liczbę tę poniekąd uprawdopodobnia notatka Józefa Świętorzeckiego w liście pisanym w 1793 r. z Dubna do Ignacego Potockiego stwierdzająca, że “wszystkie domy ozdobione są jego kopersztychami i portretami. Wszyscy prawie siluetki jego albo w tabakierkach, albo w pierścionkach noszą”.

Oczywiste jest zatem, że na wystawie zaprezentowane zostaną jedynie wybrane wizerunki generała – powszechnie znane z podręczników do historii podstawowe typy ikonograficzne stworzone przez Josefa Grassiego, Edme’a Quenedeya i Antoniego Oleszczyńskiego, powielane i trawestowane w XVIII w. i w następnych stuleciach, a także portrety naczelnika mniej utrwalone w masowej świadomości. W tym przypadku kryterium wyboru była nie tyle jakość artystyczna eksponowanych ok. 150 dzieł, co próba unaocznienia kultu Tadeusza Kościuszki, wyrażającego się m.in. masową produkcją jego podobizn, wynikającą z powszechnego niegdyś na nie zapotrzebowania.

Kurator: Monika Paś
Koordynator: Katarzyna Pawłowska
Aranżacja wystawy / projekty graficzne: Magdalena Bujak

Autor: Monika Paś

Tadeusz Kosciuszko 1 - Wystawa "Twarze bohatera. Wybrane wizerunki Tadeusza Kościuszki w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie" - 23.03-15.10.2017