Wystawa czasowa w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. – Widok zza bliska. Inne obrazy Zagłady”

Wystawa Widok zza bliska. Inne obrazy Zagłady prezentuje prace artystów, pochodzące z polskich i niemieckich publicznych kolekcji etnograficznych oraz zbiorów prywatnych.
Przedstawione zostaną m. in. rzeźby Władysława Chajca „Hitlerowcy” (1967), Adama Zegadły „Wspólna dola” (1969), Wacława Czerwińskiego „Ostatni uścisk” (1983), Zygmunta Skrętowicza cykl „

Władysław Chajec, Komendat oźwięcimu Hoss Masakruje okrutnie Więźniów (fragment), Muzeum Regionalne w Jaśle, 1971 r. Fot. Wojciech Wilczyk, seria Powiększenia

Władysław Chajec, Komendat oźwięcimu Hoss Masakruje okrutnie Więźniów (fragment), Muzeum Regionalne w Jaśle, 1971 r. Fot. Wojciech Wilczyk, seria Powiększenia

Auschwitz” (1963), Jana Staszaka „Gaz” (1969), Jana Wojtarowicza „Deutsche Fabriken” (ok. 1970) i obrazy Adama Czarneckiego „Wygnanie Żydów z Pierzchnicy” (1959) i „Żydy do roboty” (1965-67).
Są to dzieła, które opowiadają o wojnie, widzianej z bardzo bliskiej perspektywy. Część z nich celowo lub przypadkiem ujęła Zagładę, pokazując ją jako tragedię Żydów, martyrologię Polaków lub uniwersalny dramat ludzkości. Widzimy je jako skomplikowane obiekty złożone z różnych impulsów; ich twórcami są artyści, ale także kolekcjonerzy, etnografowie, kustosze i kuratorzy, ideolodzy…
Wybrane prace zostały sfotografowane przez Wojciecha Wilczyka. Artysta tworząc serię Powiększenia (2016-2018), skupił się na spojrzeniach twórców, którzy stają się świadkami lub postronnymi. Wojciech Wilczyk kieruje nasz wzrok w ślad za nimi, w stronę ofiar i sprawców. Seria ta współtworzy wystawę.
Wystawa mierzy się z wieloma pytaniami. W jakich okolicznościach prace te powstawały? Kto je wykonywał? Z jakim nastawieniem? Kto kupował, zamawiał i zbierał takie sceny? Czy były pokazywane? Jakiej publiczności? Co w ogóle przedstawiają? Jak na nie patrzeć?
Czy przechowały spojrzenie na śmierć?
I kim my sami jesteśmy, kim stajemy się, skonfrontowani z tym, co przedstawiają?

Miejsce: Dom Esterki, ul. Krakowska 46
Czas trwania: 1.12.2018 – 31.03.2019
Wernisaż: 30.11.2018

Kuratorzy wystawy: Erica Lehrer, Roma Sendyka, Wojciech Wilczyk, Magdalena Zych
Wystawa czynna od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00 – 19.00
Ceny biletów: normalny 9 zł, ulgowy 6 zł.
Nie poleca się zwiedzania wystawy przez dzieci do lat czternastu.