UPoluj Kulturę! #stopfake

upoluj 800x500 - UPoluj Kulturę! #stopfake

Cześć, przedstawiamy wam nasz film promujący kolejną edycję wydarzenia UPoluj Kulturę!

Jesteśmy grupą studentów III roku Zarządzania Informacją i Publikowania Cyfrowego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w Instytucie Nauk o Informacji. W ramach kursu Animacja życia kulturalnego pod kierunkiem dr Magdaleny B. Król organizujemy projekt UPolujkulturę!#stop fake. Jest to już czwarta edycja projektu UPolujkulturę!, którego celem jest przeciwdziałanie aktualnym problemom społecznym, za pośrednictwem akcji charytatywnych, konkursów, a także działań w serwisach społecznościowych, z których pomocą przeprowadzane są akcje edukacyjne w obranym problemie. Naszym celem jest zwiększenie poziomu wiedzy o istnieniu nieprawdziwych informacji w mediach oraz pogłębienie czujności w zakresie ich weryfikowania. Więcej informacji znajdziecie na naszych social mediach:

Facebook: https://www.facebook.com/Upolujkulture   

Instagram: https://www.instagram.com/upolujkulture/

By Kraków Wydarzenia - oKrakow.pl