KL Plaszow

KL Plaszow – trudny dialog o dziedzictwie

KL Plaszow – trudny dialog o dziedzictwie

Obecnie realizowany pomysł na zagospodarowanie terenu byłego obozu koncentracyjnego w Krakowie wzbudza obawy o jego wpływ środowiskowy i społeczny. Aby przełamać impas, żydowska organizacja FestivALT działająca na Pogórzu zaprasza do udziału w dyskusjach na temat przyszłości KL Plaszow podczas konferencji „Zielone Upamiętnianie. Wyzwania trudnego dziedzictwa”. Celem wydarzenia jest promowanie nowych strategii upamiętniania miejsc trudnego dziedzictwa. Osiągnąć to można za pomocą idei zielonych upamiętnień, pozwalającej na tworzenie miejsc pamięci, które mogą pozytywnie oddziaływać na planetę i ludzi. Co robić z miejscami trudnego dziedzictwa? Jak - i czy w ogóle - powinny się zmieniać? Jak zachować pamięć i stworzyć przestrzeń przyjazną środowisku…
Zobacz więcej...
Ogłoszenie raportu z konsultacji społecznych wokół projektu Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow

Ogłoszenie raportu z konsultacji społecznych wokół projektu Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow

Muzeum Krakowa i Miejskie Centrum Dialogu opublikowały raport końcowy z konsultacji społecznych wokół projektu Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow. Można go znaleźć pod adresem https://dialogspoleczny.krakow.pl/muzeum-miejsca-pamieci-kl-plaszow-w-krakowie-raport-z-konsultacji/. W raporcie zebrano opinie i wnioski uczestników konsultacji, które odbywały się od czerwca 2019 r. do stycznia 2020 r. oraz rekomendacje zaangażowanych w planowaną inwestycję instytucji i wydziałów Urzędu Miasta Krakowa. W konsultacjach w charakterze ekspertów wystąpili przedstawiciele: Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Planowania Przestrzennego, Wydziału Ds. Turystyki, Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Wydziału Skarbu, Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Zarządu Inwestycji Miejskich, Zarządu Transportu Publicznego oraz Zarządu Zieleni Miejskiej. W spotkaniach wzięli też…
Zobacz więcej...
Apel o upamiętnienie ofiar obozu KL Plaszow – Podpisz Petycję!

Apel o upamiętnienie ofiar obozu KL Plaszow – Podpisz Petycję!

Do Muzeum Krakowa docierały z różnych środowisk i od osób prywatnych głosy poparcia dla inicjatywy upamiętnienia ofiar dawnego obozu KL Plaszow. Kiedy więc powstała idea stworzenia listu podkreślającego konieczność kontynuowania działań w tym zakresie, Muzeum postanowiło włączyć się w jego propagowanie. Pragniemy podkreślić, że Muzeum Krakowa w pełni utożsamia się z wyrażonymi w liście tezami i niniejszym przekazuje jego treść wraz z zebranymi podpisami do wiadomości publicznej. Zachęcamy do udostępniania i podpisywania listu! Czytaj całość i zachęcamy do podpisania peptycji - klik
Zobacz więcej...