Gościnna Małopolska

Aktywizacja turystyczna Krakowian w rejonie Beskidu Makowskiego

Aktywizacja turystyczna Krakowian w rejonie Beskidu Makowskiego

Fundacja "Maximum" w Krakowie realizowała w 2021 roku ze środków własnych oraz Województwa Małopolskiego projekt: AKTYWIZACJA TURYSTYCZNA W REJONIE BESKIDU MAKOWSKIEGO z Programu "Gościnna Małopolska II". Projekt opierał się na aktywizacji turystycznej mieszkańców Krakowa i Małopolski w rejonie Beskidu Makowskiego poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego "Szlakiem wolności" i "Szlakiem Jana Pawła II", zwiedzaniu chat góralskich z udziałem beneficjentów Klubów Seniora w Krakowie, Juszczynie, Radziszowie i Makowie Podhalańskim. Celem projektu był rozwój produktów turystycznych i oferty turystycznej w zakresie turystyki miejskiej i kulturowej oraz religijnej i pielgrzymkowej, w tym szlaków dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz religijnego, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku oraz turystyki przyjaznej…
Zobacz więcej...