Connect with us
webinar eu flu day - Szczepienia przeciw grypie priorytetem w Europie? Europejski Flu Day 2022 już 12 października!

Polityka

Szczepienia przeciw grypie priorytetem w Europie? Europejski Flu Day 2022 już 12 października!

webinar eu flu day 150x150 - Szczepienia przeciw grypie priorytetem w Europie? Europejski Flu Day 2022 już 12 października!

Organizacje zdrowia publicznego na całym świecie corocznie przypominają o tym, jak
ważne są szczepienia przeciw grypie. Choć odzew społeczeństwa potrafi być różny,
w obecnym roku wspomniane zalecenia mogą okazać się szczególnie ważne. Poza
mierzeniem się z wirusem SARS-CoV-2, w obecnym sezonie szczepień 2022/2023 możemy dodatkowo spodziewać się wysokiego poziomu zachorowań na grypę, co jest zagrożeniem nie tylko dla pacjentów, ale również dla całego systemu opieki zdrowotnej. Temu właśnie tematowi dedykowana jest debata ekspertów z okazji Europejskiego Dnia Grypy, który przypada na 12 października. W debacie tej Polskę reprezentować będzie przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy – prof. dr hab. n. med. Adam Antczak.

Poziom wyszczepialności przeciw grypie w Polsce w sezonie szczepień 2021/2022 osiągnął
rekordowy wynik 7%, będąc prawie dwukrotnością wyników sprzed ostatnich 10 lat.
Jednocześnie wśród osób w wieku 65+, które stanowią grupę pacjentów szczególnie narażonych
na zachorowanie oraz poważne powikłania pogrypowe, poziom ten zwiększył się z 12,5% na
22,6% na przestrzeni dekady. Choć wyniki te stanowią sukces dla polskiego systemu ochrony
zdrowia, to na arenie międzynarodowej nie wypadają one w sposób nadzwyczajny. Portugalia
w zeszłym sezonie osiągnęła pułap aż 83,9% zaszczepienia wśród społeczności osób w wieku 65+,
a Hiszpania — 62.4%. Nie zmienia to jednak faktu, że wyniki Hiszpanii również nie spełniły w ten
sposób planów osiągnięcia 75% wyszczepialności wśród osób należących do grup wysokiego
ryzyka (do których należą osoby w wieku 65+) oraz pracowników ochrony zdrowia, które
przedstawiła Światowa Organizacja Zdrowia.

COVID-19 i grypa — atak z dwóch stron

Sytuacja w obecnym sezonie szczepień 2022/2023 jest o tyle poważna, że poza wciąż obecnym
wirusem SARS-CoV-2, z którym populacja światowa mierzy się już kolejny rok, eksperci
ostrzegają przed silnym nawrotem zarażeń na grypę. Doprowadziłoby to współwystępowania
obu wirusów, narażając w ten sposób pacjentów. Przykładem takiej sytuacji w zeszłym roku była,
chociażby Australia, w której sezon zachorowań na grypę przypada na miesiące czerwiec-wrzesień. Obecnego stanu rzeczy nie poprawiają decyzje rządów wielu krajów europejskich, które
ze względów zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, podejmują decyzje o nienakładaniu
ponownych obostrzeń antycovidowych, które w zeszłych latach dodatkowo doprowadziły do
zmniejszenia poziomu transmisji grypy w społeczeństwie. To wszystko sprawia, że grypa stała się
szczególnym zagrożeniem dla systemów ochrony zdrowia w wielu krajach. Temu tematowi
zostanie również poświęcony tegoroczny Europejski Dzień Grypy.

„Istnieją 3 elementy niezbędne dla efektywnej kampanii szczepień przeciw grypie: rząd, system
ochrony zdrowia i pacjenci. Rząd musi być zobowiązany do prowadzenia działań profilaktycznych
przeciw grypie poprzez zapewnianie szczepień. Musi współpracować z doradcami, osobami
zainteresowanymi problemem. W Wielkiej Brytanii rolę doradczą pełni Wspólny
Komitet ds. Szczepień i Immunizacji, który zajmuje się przedstawianiem rekomendacji.
Rząd, który zajmuje się również zdrowiem publicznym, zapewnia mi — jako lekarzowi
rodzinnemu — informacje, które muszę posiadać; zapewnia całkowicie bezpłatny dostęp do
szczepionek dla grup obarczonych szczególnym ryzykiem. To rząd musi zachęcać nas cały czas do
jak największego zaszczepienia społeczeństwa” — komentuje prof. George Kassianos.

EU Flu Day 2022 — Making Influenza Vaccination a Priority across Europe

Zbliżająca się, kolejna edycja EU Flu Day, która w tym roku odbędzie się 12 października,
poświęcona zostanie priorytetyzacji znaczenia szczepień przeciw grypie w obecnym sezonie
2022/2023. Pod przewodnictwem posłanki do Parlamentu Europejskiego, Dolores Montserrat
poruszone zostaną tematy m.in. wagi szczepień przeciw grypie (ze szczególnym uwzględnieniem
ich znaczenia dla osób należących do grup ryzyka) czy najlepszych praktyk na szczeblu krajowym,
regionalnym i lokalnym — w tym sposoby rozszerzenia kanałów podawania szczepionek w celu
ułatwienia do nich dostępu (np. poprzez rozszerzanie kwalifikacji farmaceutów i angażowanie ich
w akcje szczepienne). Poruszana zostanie również kwestia roli wczesnego planowania zapotrzebowania w celu zapewnienia wystarczającej ilości szczepionek. W trakcie wydarzenia
planowane jest również poświęcenie czasu na wyciągnięcie lekcji z pandemii COVID-19 w kontekście prowadzenia odpowiedniego nadzoru nad wskaźnikami poziomu zaszczepienia przeciw grypie w społeczeństwie. Omówione zostanie także ryzyko i szanse związane z przyjmowaniem szczepionek przeciw grypie w związku z przypominającymi dawkami przeciw COVID-19.

„Postulujemy o zwiększenie dostępności do szczepień, ograniczając bariery – od tych w głowach
ludzkich czy poprzez znoszenie barier formalnych i organizacyjnych. Od początku postulowaliśmy
o zmiany systemowe, które pozwoliłby zwiększyć wyszczepialność przeciw grypie. Temu służyłoby
m.in. takie zorganizowanie szczepień, aby cały proces szczepienia, łącznie z receptą, wydaniem
szczepionki, kwalifikacją i szczepieniem odbywała się w jednym miejscu: w aptece lub w placówce
medycznej” – prof. Adam Antczak.

Aby wziąć udział w webinarze poświęconemu tematowi grypy, wystarczy zarejestrować pod
adresem: EU Flu Day 2022 – Making influenza vaccination a priority across Europe – Vaccines Europe
————————————————————————————————————————
Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Program od lat prowadzi w Polsce działania edukacyjne na rzecz budowania świadomości zagrożeń wynikających z tej choroby, jak i podniesienia poziomu wyszczepialności przeciw grypie, zarówno wśród pacjentów z grup ryzyka, jak też w całym społeczeństwie. Organizatorem Społecznej Kampanii Informacyjnej powstałej w ramach Programu jest Fundacja Nadzieja dla Zdrowia. Działania skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, samorządu oraz do pracodawców. Przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą najważniejszych instytucji działających na rzecz poprawy zdrowia publicznego, wielu organizacji zrzeszających lekarzy, pracodawców, związki samorządów i towarzystwa medyczne. Więcej informacji na stronie www.opzg.pl

Continue Reading
You may also like...
Avatar photo

Krakowskie Fakty, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia Drobne. Wolne Media Niezależny serwis internetowy poświęcony miastu Kraków. okrakow.pl to serwis tworzony wspólnie z Krakowską społecznością!

Krakowski Kalendarz Wydarzeń

Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
To Top