Sylinda Industry Workshop w Solaris

Sylinda Industry Workshop dobiegł końca.

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS było gospodarzem międzynarodowych warsztatów Sylinda Industry Workshop. Wydarzenie poświęcone przemysłowym zastosowaniom promieniowania synchrotronowego, umożliwiło omówienie możliwości współpracy badawczo-rozwojowej z dużymi infrastrukturami badawczymi.

Warsztaty odbywające się w dniach 14 – 15 czerwca składały się z dwóch niezależnych części. Pierwszy dzień dedykowany był przedsiębiorstwom działającym w sektorze materiałowym i chemicznym, natomiast drugi adresował program firmom z dziedziny biotechnologii i przemysłu rolno-spożywczego.

Spotkanie obejmowało szereg wystąpień naukowców z całego świata, prezentacje przedstawicieli przemysłu, którzy na co dzień wykorzystują metody synchrotronowe w swojej działalności oraz spotkania konsultacyjne z członkami zespołu SOLARIS, podczas których omawiano konkretne tematy badawczo-rozwojowe, a także możliwości finansowania.

Warsztaty odbyły się w ramach międzynarodowego projekty pn. Sylinda (Synchrotron Light Industry Applications). Jest to projekt koordynowany przez Centrum SOLARIS, finansowany przez Komisję Europejskią w ramach programu Horyzont 2020 (Grant Agreement No. 952148). Projekt ma na celu zwiększenie potencjału SOLARIS, zwłaszcza w aspekcie badań stosowanych i przemysłowych wykonywanych z wykorzystaniem techniki absorpcji promieniowania rentgenowskiego (X-ray absorption spectroscopy: XAS) w zakresie delikatnego promieniowania rentgenowskiego, umożliwiającego pomiar lekkich pierwiastków, o niskiej liczbie Z, oraz zwiększenie stopnia wykorzystania synchrotronu przez partnerów przemysłowych. Partnerami projektu są: Hochschule Niederrhein, Uniwersytet w Bonn oraz synchtrotron ALBA.

Udział w wydarzeniu był bezpłatny, a szczegółowe informacje na temat projektu Sylinda dostępne są po kliknięciu w aktywny link.

Tekst i zdjęcie: Agnieszka Cudek.

 

The Sylinda Industry Workshop is now over.

The SOLARIS National Synchrotron Radiation Centre hosted the international Sylinda Industry Workshop. The event, dedicated to industrial applications of synchrotron radiation, provided an opportunity to discuss opportunities for R&D collaboration with large research infrastructures.

The workshop, held on 14 – 15 June, consisted of two separate parts. The first day was dedicated to companies operating in the materials and chemicals sector, while the second addressed the program to companies in the biotechnology and agri-food industries.

The meeting included a series of presentations by scientists from around the world, presentations by industry representatives who use synchrotron methods on a daily basis in their operations, and consultation meetings with members of the SOLARIS team to discuss specific R&D topics as well as funding opportunities.

The workshop was held as part of an international project entitled Sylinda (Synchrotron Light Industry Applications). Sylinda project is funded by the European Commission within the Horizon 2020 programme(Grant Agreement No. 952148). The project aims to increase the potential of SOLARIS, especially in terms of applied and industrial research performed using X-ray absorption spectroscopy (XAS) in the tender energy range, suitable for measuring low-Z elements, and to increase the use of the synchrotron facility by industrial partners. Project partners are: Hochschule Niederrhein, the University of Bonn and the ALBA synchrotron.

Participation in the event was free of charge and detailed information on the Sylinda project is available by clicking on the active link.

Tekst and photo: Agnieszka Cudek.

Patronat medialny

Prezentacja 81. Tour de Pologne już 17 lipca w TVP Sport!

Tylko kilka dni pozostało do oficjalnej prezentacji Tour de Pologne....

Edukacja żywieniowa kobiet w ciąży i po porodzie

Udział w realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków miasta...

Wystawa pt: “Wałek ART”

To zbiór prac tematycznie różnych z pracowni Doroty Wałek,...

Wielki Festyn Franciszkański w Wieliczce. Niedziela 23 czerwca 2024

Już w najbliższą niedziele 23 czerwca 2024 r. od...

Wojownicy Maryi Kraków zapraszają wszystkich mężczyzn!

Kim są Wojownicy Maryi? Poznajmy się bliżej! Wojownicy Maryi to...

Czytaj również

Popularne kategorie