Specjalna infolinia dla chorych z POChP dostępna w Krakowie!

infolinia dyzury do konca kwietnia fb 800x500 - Specjalna infolinia dla chorych z POChP dostępna w Krakowie!

W Polsce na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc cierpi ok. 2 mln pacjentów. Choroba ta jest też trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie[1]. Chorzy z POChP codziennie borykają się z postępującymi objawami, które uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie. U wielu z nich przebieg choroby stwarza również podstawy do pogorszenia stanu psychicznego i może prowadzić do wystąpienia objawów depresji. Stowarzyszenie Pacjentów JEDNYM TCHEM! zainicjowało specjalną, bezpłatną infolinię dla chorych na POChP oraz ich opiekunów. Działanie infolinii kierowane jest przede wszystkim do osób w zaawansowanym stadium choroby, które korzystają  z domowej wentylacji mechanicznej lub starają się o jej przyznanie, W trakcie rozmowy telefonicznej można skonsultować się z pełniącym dyżury pulmonologiem oraz psychologiem.

infolinia dyzury do konca kwietnia fb 300x300 - Specjalna infolinia dla chorych z POChP dostępna w Krakowie!Dyżury pulmonologa odbywają się telefonicznie w każdy wtorek w godzinach 15-17 pod numerem telefonu +48 516-376-675. Z pomocy psychologa w ramach infolinii zainicjowanej przez Stowarzyszenie można korzystać w każdą środę w godzinach 15-17. Chorzy na POChP mogą uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące przewlekłej niewydolności oddechowej, wentylacji mechanicznej, kwalifikacji do leczenia domowego oraz otrzymać wsparcie i motywację w walce z chorobą. Więcej informacji nt. projektu można uzyskać na stronie WWW– www.jednymtchem.pl

Zgodnie z danymi udostępnionymi w Mapach Potrzeb Zdrowotnych dla Polski[2], jasno wynika, że Kraków należy do obszarów o niskim wskaźniku zapadalności na POChP na 100 tys. Do grupy województw, w których ilość chorych na POChP jest niska, należą: podkarpackie, małopolskie, opolskie, kujawsko-pomorskie.

wykres - Specjalna infolinia dla chorych z POChP dostępna w Krakowie!

Należy przy tym zauważyć, że odsetek mieszkańców z POChP jest wyższy w grupie mężczyzn niż kobiet.

„Pomoc dla osób cierpiących na niewydolność oddechową, jest szczególnie ważna w tych miejscach, gdzie występuje wysokie ryzyko przeciążenia ochrony zdrowia i ograniczenia jej dostępności dla chorych. Szczególnie w czasach pandemii Covid-19, gdyż to właśnie osoby chorujące na POChP są jednymi z najbardziej narażonych na ciężki przebieg zakażenia wirusem” – podkreśla Ryszard Rusnarczyk, prezes Stowarzyszenia Pacjentów na Rzecz Wentylacji Mechanicznej JEDNYM TCHEM!

Powstanie bezpłatnej infolinii jest odpowiedzią na potrzeby pacjentów, którzy bardzo często zgłaszali chęć rozmowy z psychologiem, co skutkuje poprawą jakości życia osób używających domowej wentylacji mechanicznej,  a także ich opiekunów. Równie często zgłaszanym postulatem było objęcie świadczeniami gwarantowanymi domowej wentylacji mechanicznej dla pacjentów po przebyciu choroby COVID-19 na czas poprawy stanu pacjenta.

Każda choroba osoba, która jest ubezpieczona w NFZ może zostać objęta świadczeniami długoterminowej opieki domowej, choć wymagane są odpowiednie warunki domowe i przeszkolenie bliskiej osoby w zakresie pielęgnacji i obsługi aparatury medycznej, a także udzielania pierwszej pomocy. Zasadą zakwalifikowania jest pełna diagnostyka, która dodatkowo potwierdza brak innej możliwości leczenia. Pacjenci  oraz ich opiekuni powinni wyrazić świadomą zgodę, a przed włączeniem do programu, lekarz ocenia stan chorego i możliwości opiekunów, rodziny w kwestii możliwości prowadzenia wentylacji domowej. Przystąpienie do programu i dostosowanie do wentylacji odbywają się w warunkach szpitalnych, także w szpitalu rodzina czy opiekunowie zostają przeszkoleni z wymaganych procedur. Miejsce prowadzące terapię, zapewnia rodzinie pomoc w organizacji i zaopatrzeniu.

[1] Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) (who.int)

[2] Mapy dla 30 grup chorób – Mapy potrzeb zdrowotnych – Ministerstwo Zdrowia (mz.gov.pl)

By Kraków Wydarzenia - okrakow.pl

Krakowskie Fakty, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia Drobne. Wolne Media Niezależny serwis internetowy poświęcony miastu Kraków. okrakow.pl to serwis tworzony wspólnie z Krakowską społecznością!