Preferencje życiowe kobiet w Polsce

W dniu 21 października w Pawilonie Wyspiańskiego w Krakowie zaprezentowano wyniki badań zrealizowanych przez Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, które dotyczyły preferencji życiowych kobiet z uwzględnieniem mieszkanek Małopolski. W badaniu udział wzięło 1229 Polek. Projekt pozwolił na poznanie opinii respondentek w zakresie decyzji jakie podejmują, czynników, które je determinują, ale także postrzegania ich roli rodzinnych i zawodowych.

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badań, ale także odbyła się debata, w której udział wzięły

Urszula Podraza – ekspertka ds. komunikacji, Ewa Dziadyk reprezentująca Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Nina Gabryś – Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej, Katarzyna Olesiak – Dyrektorka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa,  Aneta Pondo – Prezeska Fundacji Miasto Kobiet, dr Anna Mirczak z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Wnioski z projektu wraz z przedstawieniem statystyk dla woj. małopolskiego zaprezentowali współautorzy badań: Przemysław Szuba oraz dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Jak wskazuje Przemysław Szuba – Założeniem badania było poznanie opinii kobiet z każdego regionu Polski, stąd zastosowaliśmy proporcjonalny udział każdego województwa wg kryterium wielkości zamieszkania. Uzyskane wyniki pozwoliły zdiagnozować, jak postrzegane są role rodzinne i zawodowe kobiet w poszczególnych regionach kraju. Analizy zrealizował Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektu ,,Preferencje życiowe kobiet w Polsce’’. Badania przeprowadzono przy wsparciu Fundacji State of Poland.

Rezultaty badań krajowych

Najliczniejszą grupę ankietowanych z kraju stanowiły kobiety zamężne (45%), również niespełna połowa badanych ma wykształcenie średnie. 53% respondentek to osoby aktywne zawodowo. Jak wynika z przeprowadzonych badań, macierzyństwo jest najważniejsze dla ponad połowy Polek. Na istotną rolę potomstwa jako życiowy priorytet wskazało 56% respondentek z kraju. Jednocześnie należy zaznaczyć, że 27% badanych deklaruje, że nie ma dzieci. Wynik ogólnopolskiego sondażu pokazał także, że jedna piąta ankietowanych jest zdecydowanie niezadowolona z dostępności lekarzy specjalistów dla kobiet (21%), a także ze sposobu funkcjonowania opieki zdrowotnej dla pań (18%). Może to świadczyć o tym, że respondentki spotykają dość często na swojej drodze problemy związane właśnie z opieką medyczną. Zdecydowane zadowolenie w tych aspektach wyraziło zaledwie 1% ankietowanych kobiet. Rezultaty badań w powyższych kwestiach nie odbiegają znacząco od tych charakteryzujących Małopolskę, dlatego zasadnym wydaje się być  twierdzenie o zbieżności poglądów w kraju i regionie. 

Wyniki analizy w Małopolsce

Informacje uzupełniające

Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest instytucją naukowo-badawczą skupiającą niezależnych ekspertów z dziedziny teleinformatyki, administracji, statystyki oraz public relations. Powstał on w roku 2007. Podstawowym celem Instytutu jest działalność naukowa, badawcza oraz zastosowanie wyników tych prac w praktyce poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań a także poprzez szeroko rozumianą edukację. Instytut realizuje projekty promocyjne, badawcze, konferencyjne i szkoleniowe.

Źródło: materiał prasowy

Patronat medialny

Prezentacja 81. Tour de Pologne już 17 lipca w TVP Sport!

Tylko kilka dni pozostało do oficjalnej prezentacji Tour de Pologne....

Edukacja żywieniowa kobiet w ciąży i po porodzie

Udział w realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków miasta...

Wystawa pt: “Wałek ART”

To zbiór prac tematycznie różnych z pracowni Doroty Wałek,...

Wielki Festyn Franciszkański w Wieliczce. Niedziela 23 czerwca 2024

Już w najbliższą niedziele 23 czerwca 2024 r. od...

Wojownicy Maryi Kraków zapraszają wszystkich mężczyzn!

Kim są Wojownicy Maryi? Poznajmy się bliżej! Wojownicy Maryi to...

Czytaj również

Popularne kategorie