Pracownicy fabryki Lajkonika posadzili 200 drzew w Nadleśnictwie Krzeszowice

nadlesnictwo krzeszowice sadzenie 800x500 - Pracownicy fabryki Lajkonika posadzili 200 drzew w Nadleśnictwie Krzeszowice

100 sadzonek dębów oraz 50 grabów i 50 jaworów posadzili pracownicy skawińskiej fabryki Lajkonika w Nadleśnictwie Krzeszowice. To kolejna inicjatywa zakładu, mająca na celu wspieranie bioróżnorodności i promowanie odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Fabryka Lajkonika w Skawinie kontynuuje współpracę z Nadleśnictwem Krzeszowice. W tym roku pracownicy przy wsparciu leśniczych sadzili drzewa oraz brali udział w edukacji leśnej ucząc się o rodzajach i wykorzystywaniu drewna.

W ubiegłym roku wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa Krzeszowice posadziliśmy aleję lipową oraz stworzyliśmy na terenie drogi dojazdowej do lasu strefę ekotonu, która przyczynia się do wspierania bioróżnorodności i dostarcza pokarm owadom zapylającym. Tej jesieni podjęliśmy kolejne wspólne działania. Tym razem pracownicy fabryki Lajkonika posadzili łącznie 200 sadzonek drzew. Poprzez konsekwentną współpracę z nadleśnictwem, przyczyniamy się nie tylko do poprawy stanu lasu, ale także realizujemy naszą strategię, w której zapisane jest promowanie odpowiedzialnej gospodarki leśnej i dbanie o bioróżnorodność – mówi Bartosz Sikorski, kierownik CSR marki Lajkonik.

Fabryka w Skawinie od 2017 roku posiada certyfikat FSC®. Certyfikacji podlegały opakowania kartonowe wykorzystywane przez markę (Kod licencji: FSC-C136325). The Forest Stewardship Council® (FSC®) to organizacja not-for-profit o zasięgu globalnym, zajmująca się promowaniem odpowiedzialnej gospodarki leśnej na całym świecie. FSC określa normy w oparciu o ustalone zasady odpowiedzialnej gospodarki leśnej przy wsparciu interesariuszy środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Oznacza to również, że odpowiedzialna produkcja odbywa się w całym łańcuchu dostaw kartonów, czyli zarówno na etapie pozyskiwania surowca, jego obróbki, transportu, pakowania, jak i sprzedaży. Z fabryki Lajkonika w podkrakowskiej Skawinie rocznie wysyłanych jest prawie 40 milionów sztuk kartonowych opakowań pochodzących z dobrze zarządzanych lasów posiadających certyfikat FSC, innych kontrolowanych źródeł oraz surowców z recyklingu, co przyczynia się do zrównoważonego gospodarowania zasobami leśnymi świata.

Materiał prasowy

By Kraków Wydarzenia - okrakow.pl

Krakowskie Fakty, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia Drobne. Wolne Media Niezależny serwis internetowy poświęcony miastu Kraków. okrakow.pl to serwis tworzony wspólnie z Krakowską społecznością!