Porozumienie o współpracy pomiędzy 11 Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej i Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie

policja krakow - Porozumienie o współpracy pomiędzy 11 Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej i Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie
Read Time:1 Minute, 8 Second

30 czerwca 2020 r., w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy 11 Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej i Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. Głównymi założeniami porozumienia ma być współpraca obejmująca zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego, ratowania życia ludzkiego i poszukiwania osób zaginionych. Aby przygotować się do takich wspólnych działań, prowadzonych w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych, czy w ramach akcji poszukiwawczych planowane są wspólne szkolenia. Podczas nich będą poruszane tematy m.in. ze sposobu przekazywania informacji niezbędnych do realizacji postanowień porozumienia, korzystania z bazy szkoleniowej, materiałów szkoleniowych oraz świadczenia usług dydaktycznych, współpracy kadry instruktorskiej, dydaktycznej oraz pomocy innych specjalistów. Strony będą sobie udzielać wsparcia logistycznego w zależności od potrzeb, polegającego w szczególności na umożliwieniu korzystania – zgodnie z zawartymi umowami – z zakwaterowania i strzelnic, sprzętu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz środków transportu.
Porozumienie sygnował Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster oraz Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Krzysztof Goncerz.
Nadmienić należy, że w marcu br. Małopolska Policja podjęła współpracę z 11 Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej (11 MBOT) w ramach pomocy związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Żołnierze 11 MBOT wykonali w tym roku wspólnie z policjantami już ponad 5500 służb, realizując w głównej mierze zadania związane z kontrolą przestrzegania obowiązku odbywania kwarantanny lub izolacji domowej. Patrolowali również wspólnie z policjantami miejsca publiczne pod kątem przestrzegania obostrzeń sanitarnych.

Źródło: Małopolska Policja

thumbs up - Porozumienie o współpracy pomiędzy 11 Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej i Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie 0 thumbs down - Porozumienie o współpracy pomiędzy 11 Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej i Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie 0
happy - Porozumienie o współpracy pomiędzy 11 Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej i Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie
Happy
0 %
sad - Porozumienie o współpracy pomiędzy 11 Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej i Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie
Sad
0 %
excited - Porozumienie o współpracy pomiędzy 11 Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej i Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie
Excited
0 %
sleepy - Porozumienie o współpracy pomiędzy 11 Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej i Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie
Sleppy
0 %
angry - Porozumienie o współpracy pomiędzy 11 Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej i Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie
Angry
0 %
surprise - Porozumienie o współpracy pomiędzy 11 Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej i Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie
Surprise
0 %

Krakowski Kalendarz Wydarzeń

Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej