Bez kategorii

Nowy stypendysta ICORN w Krakowie

Tegorocznym stypendystą ICORN w Krakowie został pochodzący z Libii, poeta, krytyk polityczny, filozof i historyk Monem Mahjoub.

Monem Mahjoub – doktor filozofii z dużym dorobkiem akademickim, autor ponad 25 książek naukowych Specjalizuje się w językoznawstwie. W pracy zawodowej dużo miejsca poświęcił pochodzeniu języka arabskiego oraz językom lokalnym Afryki Północnej, badał również plemiona berberyjskie w Libii i Maghrebie. Autor koncepcji, że fundamentalna dla zachodniej filozofii koncepcja logosu miała narodzić się wśród Chaldejczyków. Obok działalności naukowej Mahjoub to także bardzo aktywny publicysta. Zdecydowany zwolennik krytycznego spojrzenia na historię islamu. Mocno krytyczny wobec radykalizacji Libii po Arabskiej Wiośnie.

Jego książka Muzułmański manifest antyklerykalny wzbudziła na Bliskim Wschodzie duże kontrowersje. Mocno naraził się radykałom teorią o zepsuciu islamu w XX wieku i zawłaszczeniu tej religii przez kler przedkładający plemienne tradycje regionu nad uniwersalne przesłanie zawarte w Koranie i islamie pierwszych wieków.

Poza działalnością naukową i publicystyczną, dr Monem Mahjoub jest również poetą – wydał trzy tomy wierszy: The Book of Illusion, Recital oraz Whenever Wine Beams.

Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia (International Cities of Refuge Network ICORN) – oferująca azyl pisarzom i obrońcom praw człowieka, którzy z powodu prześladowań nie mogą swobodnie żyć
i tworzyć we własnej ojczyźnie, powstała w 2005 r. w Norwegii. ICORN tworzy wciąż rozwijającą się sieć ponad 50 miast, której celem jest promowanie niezbywalnych wartości wolności słowa i tworzenie międzynarodowej solidarności i współpracy. W ciągu 10 lat działalności udało się znaleźć miejsce tymczasowego schronienia dla kilkuset pisarzy, intelektualistów, blogerów, działaczy praw człowieka.

ICORN nie tylko koordynuje program miast tymczasowego schronienia (shelter cities),
ale także jest ważną organizacją współpracującą z rządami poszczególnych państw, Komisją Europejską, ONZ i UNHCR, Międzynarodowym PEN Clubem na rzecz praw człowieka,
na rzecz wdrażania polityki ochronnej dla twórców prześladowanych ze względu na swoją działalność.
Kraków przystąpił do ICORN w 2011 roku jako pierwszy członek sieci z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Dyrektor Sieci ICORN, wskazywał, że dzięki tradycjom kulturalnym, bogatemu życiu artystycznemu i literackiemu, Kraków jest doskonałym miejscem schronienia i inspiracji dla prześladowanych twórców. Równie istotne jest  geopolityczne położenie miasta, stanowi on „Bramę na Wschód” – co jest istotne z punktu widzenia zainteresowania ICORN pomocą licznym pisarzom prześladowanym w krajach sąsiadujących z Polską na Wschodzie.  Dzięki prężnej działalności naszego miasta do Sieci przyłączyły się kolejne polskie miasta – Wrocław i Gdańsk.

Współpraca międzynarodowa w ramach sieci ICORN zajmuje strategiczną pozycję
w programie Kraków Miasto Literatury UNESCO, który zakłada strategię rozwoju obejmującą
10 obszarów tematycznych, w tym m.in. rozwijanie związków literatury z prawami człowieka.

Click to comment

Most Popular

To Top