Hoover fot. Wojciech Wandzel, www.wandzelphoto.com

Neal Larrabee z Sinfoniettą Cracovia uczcili Herberta Hoovera

Amerykański pianista Neal Larrabee i orkiestra Sinfonietta Cracovia byli gwiazdami koncertu „Uczcijmy Hoovera” w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach. Ich wspólny występ stanowił zwieńczenie akcji Hoover Table zainicjowanej przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych.

Hoover fot. Wojciech Wandzel, www.wandzelphoto.com

Hoover fot. Wojciech Wandzel, www.wandzelphoto.com

Projektem Hoover Table („stolik Hoovera”) Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych nie tylko włączył się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, ale też uczcił 100. rocznicę relacji polsko-amerykańskich poprzez przypomnienie niezwykłej sylwetki Herberta Hoovera. Jako szef Amerykańskiej Administracji Pomocy powołanej w 1919 roku późniejszy prezydent USA inicjował i organizował działania zmierzające do ratowania Polaków, a szczególnie polskich dzieci, przed głodem i tyfusem. Celem tegorocznej akcji było stworzenie możliwości udziału w obozie przygodowo-językowym dla młodzieży z krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz upowszechnienie wiedzy i pamięci o Herbercie Hooverze oraz jego misji.

We wczorajszym koncercie „Uczcijmy Hoovera”, wieńczącym akcję Hoover Table wystąpił Neal Larrabee, amerykański pianista koncertujący zwłaszcza w USA i Europie, a w Polsce znany i ceniony przede wszystkim za wyjątkowe interpretacje utworów Chopina. Towarzyszyła mu Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia. Ich koncert w Sukiennicach był okazją do złożenia podziękowań przedsiębiorcom i restauratorom, którzy wzięli udział w akcji, a całość przebiegła na wzór kolacji charytatywnych organizowanych niegdyś przez Herberta Hoovera.

Hoover fot. Wojciech Wandzel, www.wandzelphoto.com

Hoover fot. Wojciech Wandzel, www.wandzelphoto.com

Najbardziej spektakularną z nich był „Obiad Nieobecnego Gościa”, który odbył się 29 grudnia 1920 roku w nowojorskim hotelu Waldorf Astoria. Na zaproszenie Herberta Hoovera odpowiedziało wówczas 1000 osób, które wpłaciły po 1000 dolarów, natomiast wartość posiłku, który otrzymali, nie przekroczyła 22 centów – równowartości ówczesnej dziennej racji żywieniowej polskiego dziecka. Potentatom gospodarczym ówczesnej Ameryki zaoferowano porcję ryżu i ziemniaków, a do popicia gorące kakao. Zebrane 3 miliony dolarów (2 miliony dołożył obecny na obiedzie John D. Rockefeller Jr.) przeznaczono na pomoc medyczną i żywność dla polskich dzieci, za co Herbert Hoover dostał imienną depeszę z podziękowaniem od Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego. W szczytowym momencie akcji pomocy dla Polski dożywianych było ponad 1,3 mln dzieci w trzech tysiącach miast i wsi.

Akcja Hoover Table, która miała przypomnieć działania Herberta Hoovera, składała się z kilku etapów. Najpierw odbył się konkurs wiedzy o USA i Herbercie Hooverze dla młodzieży z krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Drugim etapem była kampania informacyjna wśród członków Amerykańskiej Izby Handlowej oraz przedsiębiorców krakowskich pod hasłem: „jedna firma sponsorem obozu przygodowo-językowego dla jednego dziecka”. Trzeci etap akcji przeprowadzono w krakowskich restauracjach, a ich udział polegał na udostępnieniu co najmniej jednego stolika na potrzeby akcji – i przekazaniu zadeklarowanego procenta z osiągniętego tam tygodniowego przychodu na specjalne konto utworzone przez Polski Instytut Filantropii, z przeznaczeniem na sfinansowanie obozu dla zwycięzców konkursu wiedzy o USA i Herbercie Hooverze.

Hoover fot. Wojciech Wandzel, www.wandzelphoto.com

Hoover fot. Wojciech Wandzel, www.wandzelphoto.com

Cała akcja zakończy się 25 października w reprezentacyjnych salach Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Uroczyste spotkanie darczyńców i beneficjentów projektu będzie połączone z wręczeniem dyplomów uczestnikom konkursu wiedzy o USA i Herbercie Hooverze oraz nauczycielom przygotowującym młodzież do konkursu.

Partnerami projektu są Urząd Miasta Krakowa, Konsulat Generalny USA w Krakowie, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Polski Instytut Filantropii, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Krakowie, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ.