Międzynarodowy konkurs dla artystów i artystek organizowany przez Grupę OKNOPLAST i MOCAK.

mocak - Międzynarodowy konkurs dla artystów i artystek organizowany przez Grupę OKNOPLAST i MOCAK.

Na zwycięzców czekają: nagroda główna w wysokości 8 tys. euro oraz dwie nagrody wyróżnienia w wysokości 2 tys. euro. Zwycięskie prace zostaną również zaprezentowane na wystawie w MOCAK-u.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu w dowolnej technice projektu pracy artystycznej, której podłożem (bazą) będzie okno. Przedstawienie okna i jego specyfikacja techniczna w formie pliku CAD stanowią załącznik do regulaminu konkursu.

Zaproszenie kierowane jest do artystów i artystek, to jest studentów, studentek oraz absolwentów i absolwentek akademii sztuk pięknych lub innych uczelni artystycznych, a także twórców i twórczyń, którzy nie ukończyli kierunkowych (artystycznych) studiów, lecz mają udokumentowaną działalność artystyczną w postaci portfolio. W konkursie mogą wziąć udział także grupy artystyczne lub współautorzy zgłaszający jedną pracę konkursową. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zamieszkiwanie na terenie Unii Europejskiej.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27.02.2023 roku (o godzinnie 23.59).

Link do strony internetowej konkursu

Grupa OKNOPLAST została mecenasem MOCAK-u. 10 października 2022 roku w Muzeum odbyła się międzynarodowa konferencja Hello OKNOPLAST 2022, inaugurująca tę współpracę.„Sztuce najlepiej służy mecenat, za którym stoi wspólnota symbolu. A dzieło sztuki jest oknem na ten świat, którego sami z siebie nie potrafimy dostrzec. MOCAK i OKNOPLAST mają więc płaszczyznę porozumienia. Na niej wiele wspólnie zbudujemy” – powiedziała dyrektor MOCAK-u Maria Anna Potocka.