Miarka się przebrała. Nie pozwolę na szkalowanie dobrego imienia Urzędu. Oświadczenie wojewody małopolskiego Łukasza Kmity

oswiadczenie wojewoda malopolski 800x500 - Miarka się przebrała. Nie pozwolę na szkalowanie dobrego imienia Urzędu. Oświadczenie wojewody małopolskiego Łukasza Kmity

Nie ma mojej zgody na szkalowanie dobrego imienia instytucji publicznych. Nie ma i nie będzie mojej zgody na naruszanie dobrego imienia Wojewody Małopolskiego. Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec działań godzących w renomę instytucji, którą kieruję.

Ostatnie aktywności medialne dwóch krakowskich organizacji w kontekście zmian na stanowisku Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków mogą się spotkać tylko z jedną reakcją z mojej strony.

Wobec zniesławiających treści wyrażanych przez te organizacje, upowszechnianych przy udziale mediów, dziś złożyłem przedsądowe wezwania do zaprzestania naruszania dóbr osobistych i usunięcia skutków tych naruszeń. W przypadku braku uczynienia zadość mojemu wezwaniu wystąpię na drogę sądową.

Uprawnienia wojewody do powoływania i odwoływania wojewódzkiego konserwatora zabytków są określone w ustawie. Nazywanie korzystania z tych uprawnień „przestępstwem niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego” jest daleko posuniętym nadużyciem i oczywistą nieprawdą.

Ubolewam, że organizacje, które takie sądy formułują, posuwają się też do podważania kompetencji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Będę bronił dobrego imienia także tego Urzędu. Mówienie o „nieprawidłowościach w toku działalności [tej] instytucji państwowej” jest uderzaniem w dobre imię urzędników, którzy są zatrudnieni w tej instytucji. Uderzaniem tym bardziej krzywdzącym, że niemającym podstaw w żadnej kontroli czy merytorycznej ocenie.

Ocenie także w kategoriach dobrego smaku pozostawiam taką aktywność przywołanych organizacji. Jeżeli celem jest zwrócenie na siebie uwagi poprzez pozamerytoryczne i pozorowane działania, to ja mogę je ocenić tylko jako wysoce niestosowne i niemieszczące się w kanonach „pożytku publicznego”.

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita

Źródło + czytaj całość (wezwania przedsądowe) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

By Kraków Wydarzenia - okrakow.pl

Krakowskie Fakty, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia Drobne. Wolne Media Niezależny serwis internetowy poświęcony miastu Kraków. okrakow.pl to serwis tworzony wspólnie z Krakowską społecznością!