Kraków, Muzealne aktualności 6 – 12 maja 2019

PROJEKT „PAULINA”
6 maja (poniedziałek) godz. 18.00
Apteka pod Orłem, pl. Bohaterów Getta 18
Zapraszamy do Apteki pod Orłem na spotkanie z artystkami: Michelle Levy z Nowego Jorku i Patrycją Dołowy z Warszawy, które opowiedzą o realizowanym przez siebie projekcie badawczo-artystycznym Paulina.
Kim jest Paulina?
Paulina Hirsch urodziła się w 1902 roku w Krakowie, była żoną adwokata Józefa Hirscha, w czasie okupacji, uciekając i ukrywając się w kolejnych miejscach, pracowała jako nauczycielka, pielęgniarka, tłumaczka. Wybuch wojny zastał ją w Siedlcach, potem trafiła m.in. do Lwowa, Warszawy, Wieliczki, przebywała również w krakowskim getcie. Jej mąż został aresztowany i zamordowany, podobny los spotkał jej córkę. Po wojnie wróciła do Krakowa, gdzie złożyła swoją relację, przechowywaną obecnie w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Jej historia stała się inspiracją dla nowojorskiej artystki Michelle Levy oraz warszawskiej artystki Patrycji Dołowy do stworzenia badawczego i artystycznego projektu „Paulina”. Levy i Dołowy podążają śladem Pauliny Hirsch, odwiedzają miejsca, w których żyła, poszukują informacji pomocnych w rekonstrukcji jej losów, spotykają ludzi, dokumentują…  Artystki interesuje przede wszystkim, jak historia Pauliny może zostać dziś odczytana w przestrzeni, w której się wydarzyła.  Efekty tej niezwykłej pracy będzie można poznać już wkrótce.
Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim i polskim.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
http://bit.ly/ProjektPaulina

RZECZY WARSZAWSKIE W MUZEUM WARSZAWY
8 maja (środa) godz. 17.00
Pałac Krzysztofory, sala Kupferhaus, wejście od ul. Szczepańskiej 2

Zapraszamy na wykład z cyklu Miasto w muzeum. Muzeum w mieście, w ramach Jubileuszu 120-lecia. Wykład wygłosi Ewa  Nekanda-Trepka  – polska architekt, od 2012 dyrektor Muzeum Warszawy.
Muzeum Warszawy, którego początki sięgają 1936 roku, już wówczas jako Muzeum Dawnej Warszawy zostało związane z trzema kamienicami w północnej pierzei Rynku Starego Miasta w Warszawie. Wojenne dzieje, zniszczenie Starego Miasta i jego odbudowa w historycznym kształcie, w tym odbudowa prawie całego kwartału północnego na cele Muzealne dało zupełnie inne możliwości rozwoju. Działali tu świetni architekci, projektanci i artyści, którzy w latach 50-60 stworzyli nowoczesne i nowatorskie jak na owe czasy Muzeum, które cieszyło się wysoka renomą w Europie. Niestety czas robi swoje budynki i wystawa były przekształcane i ulegały dekapitalizacji. Muzeum tak jakby zapadało się w sobie. Pierwsze  projekty modernizacji budynków pojawiły się ok. 2005 r. W tym czasie zostały uruchomione również fundusze Unii Europejskiej, umożliwiające współfinansowanie projektów infrastrukturalnych w kulturze. W pierwszym projekcie dofinansowanym z grantu Norweskiego zostały zaadaptowane na cele wystawiennicze i edukacyjne piwnice pod całym muzeum w latach 2008-2012. Chociaż były puste, bez ekspozycji były dla mieszkańców fascynujące, gdyż pokazywały oryginalną późnośredniowieczną Warszawę. Następny grant Norweski, który umożliwił modernizację całego Muzeum łącznie z budową nowej wystawy został zrealizowany w latach 2014-17. Gruntowna modernizacja 11 historycznych kamienic, z jednej strony z dostosowaniem do współczesnych wymogów dla budynków użyteczności publicznej, a drugiej uwypukleniem wszystkich oryginalnych detali oraz wprowadzenie nowej koncepcji wystawienniczej, spowodowała, iż nazwaliśmy nasze działania hasłem  Muzeum OdNowa. Dwuznaczność tego hasła była zamierzona. Nasza koncepcja to Rzeczy warszawskie w Muzeum Warszawy, które opowiadają historię Warszawy. Rzeczy to zarówno nasze oryginalne zbiory, prezentowane w kolekcjonerskich gabinetach jak i zabytkowe kamienice wraz z ich wystrojem i czasami wyposażeniem. Skomplikowana struktura architektoniczna wykorzystana do stworzenia niewielkich gabinetów pozwoliła wykreować spójną koncepcję, która budzi różne emocje, ale zazwyczaj nie pozwala pozostać obojętnym. Tym samym cel został osiągnięty.
Wstęp wolny
NAMYSŁ NAD NOWOŻYTNYMI PRZEDMIEŚCIAMI POLSKICH MIAST
9 maja (czwartek) godz. 17.00
Dom Zwierzyniecki, ul. Królowej Jadwigi 41

Zapraszamy na wykład Namysł nad nowożytnymi przedmieściami polskich miast, który wygłosi dr Łukasz Kossacki-Lytwyn – historyk i prawnik związany z Wydziałem Prawa UJ, zajmujący się historią miast i mieszczaństwa w epoce nowożytnej.
Wstęp wolny

MUZEALNA AKADEMIA 67+/-: AKOLADA KRAKOWSKA
9 maja (czwartek!) godz. 17.00

Pałac Krzysztofory, sala Kupferhaus, wejście od ul. Szczepańskiej 2

Zapraszamy na wykład, który wygłosi dr Andrzej Szoka (MK) w ramach Muzeomanii z cyklu Muzealna Akademia 67+/-.
Rycerze krakowscy – kim byli? Czy nasze wyobrażenia na ich temat są zgodne ze tym, co mówią o nich dawne kroniki i dokumenty? Skąd pochodzili? Czy do stanu rycerskiego dołączali tylko i wyłącznie dzięki wiernej służbie dla księcia lub króla na polu bitwy? Jakie prawa, przywileje i obowiązki należały do rycerzy? Gdzie znajdowały się ich gniazda rodowe i jak odnajdowali się w stołecznym Krakowie, wśród zamożnych mieszczan? Jak wyglądały herby rycerzy krakowskich w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym? Jakie funkcje, zadania i misje powierzali im panujący na Wawelu władcy? Dzięki źródłom historycznym jesteśmy w stanie odwołać się do konkretnych rycerzy związanych z Krakowem i ziemią krakowską oraz dworem na Wawelu. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną źródła ikonograficzne przedstawiające rycerzy krakowskich, ich prawa i przywileje, a także ciekawe losy konkretnych wybranych rycerzy.
Udział bezpłatny

DZIEŃ OTWARTY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
10-12 maja (piątek-niedziela)

W dniach 10-12 maja 2019 r. zapraszamy do Muzeum Krakowa na Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Zachęcamy na odwiedzenia wystaw Cyberteka. Kraków – czas i przestrzeń w Pałacu Krzysztofory oraz Miasto pod kopcem Kraka w Muzeum Podgórza.
Wydawnictwa własne Muzeum Krakowa w kasach Pałacu Krzysztofory i Muzeum Podgórza sprzedawane będą z 20% rabatem.
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Obowiązuje rezerwacja miejsc: Centrum Obsługi Zwiedzających (COZ): 12 426 50 60 lub info@mhk.pl 
Szczegółowy program znajdą Państwo na stronie:
http://bit.ly/DOFEMHK

OD ORGANIZACJI WYCHOWAWCZEJ DO ORGANIZACJI POLITYCZNEJ. PRZEMIANY IDEOWE ZHP W LATACH 1956-1964
11 maja (sobota), godz. 10.00
Celestat, ul. Lubicz 16

Zapraszamy na konferencję naukową organizowaną przez Muzeum Krakowa wraz z Instytutem Pamięci Narodowej.
Szczegółowy program znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: http://bit.ly/konferencjaharcerska

SPACER EDUKACYJNY: ŚLADAMI KONSPIRACJI
11 maja (sobota) godz. 12.00
START: Fabryka Schindlera, ul. Lipowa 4

Zapraszamy na spacer edukacyjny w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie Pomyśl o pseudonimie dla… Przewodnikiem będzie Wojciech Górny (MK).
Podczas zajęć uczestnicy zobaczą miejsca związane z cywilną i wojskową działalnością konspiracyjną na terenie Podgórza – miejsca związane m.in. z Żydowską Organizacją Bojową i z harcerzami podgórskiego plutonu Grup Szturmowych „Alicja”.
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Udział bezpłatny

SANACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W XVIII I XIX WIEKU – OD KOMISJI DOBREGO PORZĄDKU PO WOLNE MIASTO KRAKÓW
11 maja (sobota) godz. 12.00

START: Celestat, ul. Lubicz 16

Zapraszamy na spacer miejski w ramach Muzeomanii z cyklu Muzeum bez granic. Przewodnikiem będzie dr Waldemar Komorowski.
Spacer śladami wielkich przemian i porządków, jakie w XVIII i XIX wieku dokonały się w centrum miasta. Spojrzymy na Kraków z czasów ostatniego polskiego monarchy Stanisława Augusta, dostrzegając w byłej stolicy budzący się z uśpienia potencjał i urzeczywistniające się pragnienie, by powrócić do dawnej świetności. W przestrzeni Krakowa poszukamy śladów działalności Komisji Dobrego Porządku. Zastanowimy się również, co Kraków zawdzięcza Austriakom. Na koniec przyjrzymy się śladom modernizacji Krakowa za czasów Rzeczpospolitej Krakowskiej, kiedy to miasto z zaścianka zaczęło przeistaczać się w małą metropolię. Spacer poprzedzi krótkie spotkanie wprowadzające w Celestacie.
Udział bezpłatny

KIM JEST WSPÓŁCZESNY NOWOHUCIANIN? REFLEKSJE NAD TOŻSAMOŚCIĄ W ASPEKCIE ZMIAN USTROJOWYCH
11 maja (sobota) godz. 14.00
Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E 1

Utworzenie Nowej Huty było wielkim eksperymentem społecznym. Dziś warto zadać pytania: jak zmiany okresu transformacji ustrojowej wpłynęły na to, kim jest współczesny mieszkaniec Nowej Huty? Co stanowi o tożsamości współczesnego nowohucianina? Czy najważniejszym z tych czynników jest identyfikacja z dzielnicą? Jaka była i jest rola kombinatu w kształtowaniu tożsamości nowohuckiej? W jaki sposób na rozwój tożsamości lokalnej wpływają liderzy i nowohuccy aktywiści? Na te i inne pytania, odpowie dr Karol Janas z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

OPROWADZANIE KURATORSKIE PO WYSTAWIE „NOWOHUCIANIN”
12 maja (niedziela) godz. 12.00
Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E 1

Zapraszamy Państwa na oprowadzanie kuratorskie po wystawie Nowohucianin. Wstęp w cenie biletu

SALON POD FAETONEM: Z KRAKOWA I DO KRAKOWA… NA PIELGRZYMIM SZLAKU
12 maja (niedziela)  godz. 16.00

Pałac Krzysztofory, sala Kupferhaus, wejście od ul. Szczepańskiej 2

Zapraszamy na wykład dr Katarzyny Moskal (MK) w ramach Muzeomanii z cyklu Salon pod Faetonem.
Jerozolima, Santiago de Compostela, Rzym, Mogiła, Częstochowa czy czeska Praga? W średniowieczu i okresie nowożytnym krakowianie docierali w swoich religijnych wędrówkach do innych państw europejskich, a także na inne kontynenty. Ze względów ekonomicznych przede wszystkim odwiedzane były jednak lokalne sanktuaria. Opowieści o duchowych ścieżkach krakowian przechowują przedmioty ze zbiorów Muzeum Krakowa. Medalik z Pragi, różaniec z Austrii czy woskowa figurka Dzieciątka Jezus z Włoch są materialnym świadectwem tych podróży. Kraków jako miasto licznych kościołów oraz miejsce kultu relikwii i wiecznego spoczynku świętych także był celem pielgrzymek, np. w katedrze można było się pomodlić przy grobie św. Stanisława, męczennika i patrona miasta. Wykład przybliży więc dawne krakowskie pielgrzymowanie, a także pokaże Kraków jako miasto, które odwiedzano i do którego wracano z nowymi doświadczeniami.
Udział bezpłatny
MUZEUM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

TAJEMNICZY KUFER: SZAFA JAK MALOWANA! SKRZYNIA KRAKOWSKA
11 maja (sobota) godz. 10.30 i 12.30

Rydlówka, ul. Tetmajera 28

Zapraszamy na spotkanie warsztatowe dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat w ramach Muzeomanii z cyklu Tajemniczy kufer. Zajęcia poprowadzi dr Joanna Zdebska-Schmitt (MK).
Szafy nie zawsze wyglądały tak jak dziś. Kiedyś służyły bowiem nie tylko do przechowywania ubrań czy najcenniejszych rzeczy, ale były także „pudłem do przeprowadzki”, które panna młoda zabierała ze sobą do nowego domu. Zapraszamy na zajęcia, podczas których dowiecie się, jak wyglądała tradycyjna skrzynia krakowska oraz jakie skarby w niej przechowywano. Wspólnie zwiedzimy również Rydlówkę i wykonamy własne – inspirowane motywami ludowymi – pudełko na skarby.
Obowiązuje rezerwacja miejsc: info@muzeumkrakowa.pl
Wstęp bezpłatny

MAŁY WIELKI KRAKÓW: ABY BAWIĆ SIĘ NA CAŁEGO!
11 maja (sobota) godz. 11.00

START: Pałac Krzysztofory, wejście od ul. Szczepańskiej 2

Zapraszamy dzieci w wieku 9–12 lat na miejski spacer w ramach Muzeomanii z cyklu Mały wielki Kraków. Przewodnikiem będzie Elżbieta Lang (MK).
Każdy z nas lubi się bawić. A zabawa na świeżym powietrzu to już czysta przyjemność. Czy zastanawialiście się kiedyś, w jakie gry można było grać w parku Jordana? Gdzie można było jeździć na łyżwach? A gdzie najlepiej grało się w bule? Czym przyciągał mieszkańców park Krakowski? Zapraszamy na spacer po parkach miejskich, podczas którego nie tylko poznamy ich historię, ale też zobaczymy, jak kiedyś bawili się krakowianie!
Obowiązuje rezerwacja miejsc: info@muzeumkrakowa.pl
Udział bezpłatny

POCZUJ KRAKÓW: DUMA
11 maja (sobota) godz. 12.00

START: Ulica Pomorska, ul. Pomorska 2

Zapraszamy młodzież na spacer edukacyjny w ramach Muzeomanii z cyklu Poczuj Kraków. Przewodnikiem będzie Grzegorz Szymanowski.
Dumę bardzo często można pomylić z pychą, co sprawia, że nie jest ona mile widziana. A co, jeśli jest uzasadniona? Dumną Drogę Królewską zna prawie każdy, ale czy Kraków nie ma innych powodów do dumy? Nasz spacer rozpoczniemy przy ul. Pomorskiej 2. Podczas wędrówki postaramy się przekonać, czy dorobek ostatniego stulecia może napawać współczesnych krakowian dumą. Będziemy podziwiać architektoniczny rozmach wspaniałych gmachów Akademii Górniczo-Hutniczej i Biblioteki Jagiellońskiej. Zwiedzimy Dom im. Józefa Piłsudskiego wg projektu wybitnego architekta A. Szyszko-Bohusza oraz… nietypowe jak na czas powstania centra spędzania wolnego czasu – park Jordana i halę „Sokoła”. Selfie z dumnymi pozami – wskazane!
Udział bezpłatny

AKADEMIA MAŁEGO ODKRYWCY: DRIPING, CZYLI HISTORIA KROPKI I PLAMY
12 maja (niedziela) godz. 11.00
Muzeum Podgórza, ul. Limanowskiego 51

Fot. M. Zawada

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 9 lat na spotkanie warsztatowe w ramach Muzeomanii z cyklu Akademia Małego Odkrywcy. Zajęcia poprowadzi Michał Zawada.
Co można zrobić z dziurawej puszki pełnej farby, która kołysze się na sznurku? Wyobraźcie sobie, że… obraz! Driping to nowoczesna technika artystyczna, która jest absolutnie nieprzewidywalna i szalona. Obraz powstaje z kapiącej z puszki farby i za każdym razem wygląda trochę inaczej. Jesteście gotowi na prawdziwe artystyczne szaleństwo?
Obowiązuje rezerwacja miejsc: info@muzeumkrakowa.pl
Wstęp: 5 zł od dziecka (jeden opiekun wstęp bezpłatny)

Weź udział w koncercie!
Zaśpiewaj swoją ulubioną piosenkę o Krakowie!
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu w języku polskim, w dowolnej aranżacji, piosenki (utworu słowno-muzycznego) o tematyce związanej z Krakowem. Długość utworu nie może przekroczyć 3 min. 30 sek.
Nagrany utwór Uczestnik przesyła e-mailem, w formacie mp3 lub wav w wymiarze maksymalnym 30 MB wraz ze zgłoszeniem w formie skanu na adres Organizatora:konkursy@mhk.pl w terminie do dnia 30.06.2019 r.  do godziny 24:00.
Więcej informacji na stronie: http://bit.ly/WyspiewajMiKrakow

MUZEALNE OPOWIEŚCI

Czy widziałeś już na TVP KRAKÓW nasze wspólne dzieło Muzealne opowieści?
Dla mniej wtajemniczonych…Działo się w Krakowie sezon 2, w nowej – bardziej dynamicznej odsłonie.
Mrożące krew w żyłach historie, krakowskie tradycje i zwyczaje, miejsca, których w Krakowie już nie ma… historie zaklęte w eksponatach…
Odcinki można zobaczyć na muzealnym kanale Youtube.

O kulcie św. Floriana w Krakowie opowiada Michał Grabowski, pracownik Muzeum Krakowa.
http://bit.ly/MuzealneOpowiesci87
Zapraszamy wszystkich do oglądania!

TRWAJĄCE WYSTAWY CZASOWE

Czy zwiedziłeś już nasze wystawy czasowe? Sprawdź na naszej stronie www.muzeumkrakowa.pl/wystawy/czasowe kiedy i w którym oddziale można je zwiedzać, by zdążyć przed ich końcem.

NOWOHUCIANIN
28 marca – 13 października 2019
Muzeum Nowej Huty

ATOMOWA GROZA
1 marca – 31 grudnia 2019
Muzeum Nowej Huty

PRZEMIESZCZANIE. PRZEDMIESZCZANIN
15 lutego – 1 września 2019
Dom Zwierzyniecki


POMYŚL O PSEUDONIMIE DLA SIEBIE
13 września 2018 – 7 lipca 2019
Fabryka Schindlera
https://www.youtube.com/watch?v=kCDO29XJo0M

  
KL PLASZOW wystawa plenerowa
Teren poobozowy, pomiędzy ul. Kamieńskiego a ul. Wielicką
https://www.youtube.com/watch?v=5hpkKfk_zcQ

By Kraków Wydarzenia - okrakow.pl

Krakowskie Fakty, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia Drobne. Wolne Media Niezależny serwis internetowy poświęcony miastu Kraków. okrakow.pl to serwis tworzony wspólnie z Krakowską społecznością!