Miasto Kraków Wiadomości Wydarzenia

Jubileuszowy X Salon Wydawców online

Pinterest LinkedIn Tumblr

„Nie co ale jak! sposoby przekazywania wiedzy a umiejętności i postawy uczniów” – około 500 nauczycieli oraz dyrektorów szkół wzięło udział w konferencji organizowanej 25 marca przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, poświęconej wyzwaniom stojącym przed współczesną edukacją.

Honorowy patronat nad jubileuszowym spotkaniem objęli Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak.

Konferencja koncentrowała się na tematyce powiązanej ze sposobem przekazywania wiedzy, która według prelegentów jest kluczowym wyzwaniem edukacyjnym. Gość specjalny salonu dr Marzena Żylińska, ekspert oraz autorka książek z dziedziny metodyki, neurodydaktyki oraz twórczego wykorzystania nowych technologii w edukacji, w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na znaczenie właściwego doboru zadań w kulturze uczenia się. Joanna Hofman opowiedziała o tym, jak sprawić by uczniowie chcieli, a nie musieli się uczyć. Dzięki wskazówkom i podpowiedziom superbelfra nauczyciele dowiedzieli się, co zrobić, by po skończonych lekcjach uczniowie poszukiwali informacji i działali dalej zgodnie z tematem zajęć. Swoistym podsumowaniem konferencji był wykład dr Danuty Kitowskiej, eksperta w zakresie pedagogiki i andragogiki, która omówiła kompetencje przyszłości uczniów oraz ich przełożenie na kompetencje przydatne w zawodzie nauczyciela.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość poznania wielu ciekawych, praktycznych odniesień do pracy z uczniami. Poza przykładami zadań omówione zostały również kwestie związane z motywacją uczniów do pracy oraz automotywacją nauczyciela do podejmowania nowych wyzwań. Dużym zainteresowaniem cieszył się ogłoszony w przerwie quiz. Na uczestników, którzy prawidłowo oraz najszybciej odpowiedzieli na pytania czekała nagroda: szkolenie niespodzianka. Ze względu na jubileuszowy charakter przedsięwzięcia przypomniano dziesięcioletnią tradycję salonu, prezentując krótki reportaż filmowy.

Już wkrótce w dn. 7 14 kwietnia Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy organizuje kolejne wydarzenie ” I Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego”. Seminaria i warsztaty kongresowe zostały przygotowane nie tylko z myślą o szkolnych doradcach zawodowych, ale także są skierowane do pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz do wszystkich nauczycieli zainteresowanych tematyką doradztwa i kształcenia zawodowego. Zgłoszeń można dokonywać na stronie internetowej: https://mcdn.edu.pl/.