II Krakowskie Forum Sztuki Dziecka IhahaArt – Z tego się nie wyrasta

ihahaart 800x500 - II Krakowskie Forum Sztuki Dziecka IhahaArt – Z tego się nie wyrasta
Stowarzyszenie EKSIT, Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie oraz Miasto Kraków zapraszają do udziału w drugiej edycji wielopoziomowego projektu artystycznego skierowanego do najmłodszego twórcy i odbiorcy kultury – dziecka. To kompleksowe wydarzenie związane z promocją sztuki dziecka, przestrzeń dla kreatywnego rozwoju dzieci, rodzin oraz instruktorów artystycznych.

Forum jest przeglądem zakwalifikowanych przez komisję konkursową najciekawszych prezentacji sztuki dzieci (na podstawie wcześniej przesłanych rejestracji): teatralnych, tanecznych oraz wokalnych. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również konkurs plastyczny oraz wystawa prac dzieci.

ZGŁOSZENIA NALEŻY WYSŁAĆ DO DNIA 28 KWIETNIA 2023 ROKU na adres: ihahaart@gmail.com

Zakwalifikowane zespoły i uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji komisji do 8 maja 2023 roku.

Nominowane zespoły i wokaliści, poza prezentacją własnych spektakli / pokazów / występów (na profesjonalnej scenie), zostaną zaproszeni do:

–  udziału w warsztatach prowadzonych przez wybitnych specjalistów (w obszarze swoich dziedzin zainteresowania),
– oglądania występów rówieśników (wybranych, najlepszych prezentacji),
– w zależności od wyboru Forum: udziału w koncercie wokalno-tanecznym, zwiedzania Cricoteki i działań performatywnych wokół twórczości Tadeusza Kantora.

Zespoły / uczestnicy indywidualni będą mogli liczyć na spotkania konsultacyjne z Komisją Artystyczną w celu omówienia swoich prezentacji / wystąpień.

Wszystkie zakwalifikowane do udziału w Forum zespoły i wokaliści otrzymają nagrody:

– zespoły nominowane do Forum Teatralnego nagrodę finansową w wysokości 800 zł (dla każdego zespołu),
– zespoły nominowane do Forum Tanecznego nagrodę finansową w wysokości 500 zł (dla każdego zespołu) oraz dodatkowo Grand Prix przyznaną podczas Forum,
– wokaliści nominowani do Forum Wokalnego nagrodę rzeczową o wartości 200 zł (dla każdego wokalisty) oraz dodatkowo Grand Prix przyznaną podczas Forum.

 Kategorie i terminy prezentacji Forum:

2 czerwca 2023prezentacje taneczne i wokalne,
3 czerwca 2023prezentacje teatralne,
4 czerwca 2023 – Dzień Dziecka wraz interdyscyplinarnymi warsztatami i wydarzeniami artystycznymi dla Rodzin z dziećmi.

Adresatami Forum są dziecięce zespoły teatralne, taneczne i wokaliści z całej Polski.

W Forum mogą brać udział:
– zespoły teatralne prezentujące spektakle w dowolnej formie i konwencji,
– zespoły taneczne (minimum 8-osobowe) prezentujące współczesne formy tańca (jazz, modern, show-dance),
– wokaliści wykonujący 2 utwory: piosenkę literacką (w języku polskim), do podkładu lub z akompaniamentem instrumentalnym.

Regulamin prezentacje taneczne doc | PDF
Regulamin prezentacje wokalne doc | PDF
Regulamin prezentacje teatralne doc | PDF
Karta zgłoszenia

By Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży