oKrakow.pl

Portal, Miasto Kraków Wydarzenia

II etap modernizacji infrastruktury technicznej w Teatrze im. J. Słowackiego ze środków POIŚ

W grudniu 2017 roku Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie pozyskał z Unii Europejskiej środki na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej”. W lipcu 2019 rozpoczyna się drugi etap prac, najwięcej zmian czeka Scenę Miniatura.

II etap prac potrwa trzy miesiące na Dużej Scenie oraz pół roku na Scenie Miniatura. Na Scenie Miniatura zmieni się mechanika sceny, zakupiony zostanie sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy oraz multimedialny. Na Dużej Scenie zakupy będą dotyczyć sprzętu akustycznego i nowego interkomu. Dodatkowo planowane są zakupy nośników multimedialnych wraz z oprogramowaniem do prezentacji treści informacyjno-promocyjnych w budynku głównym teatru, na Scenie Miniatura oraz w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Łączne wydatki na modernizację w 2019 rok wyniosą około 10 mln złotych.

Jednocześnie trwają prace przygotowujące teatr do III etapu prac zaplanowanych na okres wakacyjny w roku 2020.  W przyszłym roku planowana jest wymiana foteli  oraz podłogi na widowni Teatru przy pl. Św,. Ducha 1. Nowe krzesła będą wyprodukowane na podstawie projektu samego Jana Zawiejskiego – głównego architekta Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. Duża Scena Teatru zostanie dodatkowo wyposażona w mobilny system zabudowy pozwalający na wyrównanie poziomu widowni  z poziomem sceny, co stworzy dodatkowe możliwości scenograficzne i pozwoli na inne wykorzystanie sceny.

Pełna kwota pozyskana z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynosi 15 283 271,02 zł, wkład własny w wysokości 3 888 850 zł zapewniło Województwo Małopolskie.