Generacja Zmian: młodzi aktywni

zdjecienas 1 - Generacja Zmian: młodzi aktywni

Krakowska młodzież pokazuje, że pokolenie Z wcale nie musi być bierne wobec lokalnych wyzwań i może już teraz podejmować realne działania mające na celu wspieranie świadomej i innowacyjnej partycypacji obywatelskiej.

Czym jest Generacja Zmian?

Generacja Zmian to realizowany w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii projekt stworzony przez ósemkę krakowskich licealistów i mający na celu kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczną młodzieży. Projekt skupia się na przybliżaniu młodym osobom możliwości zaangażowania w kwestie polityki młodzieżowej, wolontariatu, harcerstwa, debat oksfordzkich, aktywizmu klimatycznego, kultury i sztuki. Na stronie  http://generacjazmian.pl/ prezentowane są opisy lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych inicjatyw oraz artykuły przedstawiające historie osób, których działania mogą być inspiracją dla innych i małymi kroczkami odczarowywać słowo aktywizm.

O czym młodzi piszą?

Członkowie Generacji Zmian piszą nie tylko o lokalnych fundacjach i inicjatywach, jak na przykład All In czy Demokracja w Praktyce, ale także o wydarzeniach i inicjatywach międzynarodowych, na przykład European Youth Event czy European Youth Parliament. Regularnie powstają krótkie #wZMIANKI, w których opisywane jest działanie konkretnych organizacji i sposób, w jaki można się w nie zaangażować; młodzi publikują też historie innych aktywistów i aktywistek, głównie w licealnym wieku, którzy na łamach Generacji Zmian chcą dzielić się swoim doświadczeniem i inspirować.

Nie tylko strona!

Generacja Zmian to jednak o wiele więcej niż strona! Członkowie projektu starają się docierać do beneficjentów poprzez różne kanały: prowadzą kampanię na Instagramie (@generacja.zmian) i Facebooku (Generacja Zmian), a także podcast (https://www.spreaker.com/show/pokolenie-z) i kanał na serwsie YouTube- Generacja Zmian. Opublikowana została tam na przykład między innymi sonda badająca zaangażowanie społeczne krakowskich licealistek i licealistów uczęszczających do V LO czy wywiad z młodzieżową aktywistką Lidią Ozgą, w którym opowiada m. in. o swoim uczestnictwie w International Biosphere Stewardship Program organizowanym na Bali.

Kontakt

Zapraszamy na stronę projektu Generacja Zmian i zachęcamy do śledzenia ich działalności w Internecie! Młodzi otwarci są też na różnego rodzaju współprace, na przykład w formie patronatów, a z pytaniami zapraszają na maila generacja.zmian@gmail.com.

By Kraków Wydarzenia - okrakow.pl

Krakowskie Fakty, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia Drobne. Wolne Media Niezależny serwis internetowy poświęcony miastu Kraków. okrakow.pl to serwis tworzony wspólnie z Krakowską społecznością!