FestivALT: Żyd, sąsiad i rower: Spacer sąsiedzki i praktyczne wprowadzenie do prawa żydowskiego.

39f9141e 3113 4005 8635 03bba3dcc533 0 800x500 - FestivALT: Żyd, sąsiad i rower: Spacer sąsiedzki i praktyczne wprowadzenie do prawa żydowskiego.

39f9141e 3113 4005 8635 03bba3dcc533 0 150x150 - FestivALT: Żyd, sąsiad i rower: Spacer sąsiedzki i praktyczne wprowadzenie do prawa żydowskiego. 7506ffa9 b719 4528 ba7e 85d8533ebe9b 1 150x150 - FestivALT: Żyd, sąsiad i rower: Spacer sąsiedzki i praktyczne wprowadzenie do prawa żydowskiego.

NIEDZIELA, 8 MAJA, GODZ. 11

Żyd, sąsiad i rower: Spacer sąsiedzki i praktyczne wprowadzenie do prawa żydowskiego

Szary Dom, Jerozolimska 3, Kraków

 Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem formularza: https://tinyurl.com/y2uca24x

 

Żyd, sąsiad i rower: Spacer sąsiedzki i praktyczne wprowadzenie do prawa żydowskiego (EDYCJA ROWEROWA)

FestivAlt zaprasza na sąsiedzki spacer rowerowy, podczas którego Aleksander Schwarz, ekspert ds. prawa żydowskiego dotyczącego pochówków i cmentarzy, wprowadzi uczestników w zagadnienia związane z regułami zachowania w miejscach, w których znajdują się żydowskie pochówki.

Spacer jest pomyślany jako prezentacja tych zasad w praktyce — pokaże, gdzie można się poruszać z poszanowaniem dla prawa żydowskiego. Zostanie podjęta rozmowa o  tym, czego prawo żydowskie wymaga od ludzi w miejscach, gdzie znajdują się pochówki.

 

 Relacje z poprzednich edycji: https://tinyurl.com/2p9fudfc

 

 Zgłoszenia będa przyjmowane za pośrednictwem formularza: https://tinyurl.com/y2uca24x

Rejestracja jest obowiązkowa, zaś liczba miejsc ograniczona, należy zabrać ze sobą rower.

FestivAlt zaprasza!

 

Wydarzenie finansowane z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

 

Aleksander Schwarz — wieloletni ekspert Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy, specjalista ds. prawa żydowskiego w dziedzinie cmentarzy i pochówków, prezes Fundacji Zapomniane. Odtwarza historyczne granice cmentarzy i ich strefy grzebalne, prowadzi poszukiwania nieupamiętnionych grzebalisk Żydów z czasów Zagłady, w oparciu o zgodne z Halachą nieinwazyjne metody badań.

Uczeń profesora Karczewskiego z Akademii Górniczo-­Hutniczej w Krakowie w zakresie interpretacji badań (danych) georadarowych oraz współpracownik dr inż. Sebastiana Różyckiego z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w zakresie synchronizacji archiwalnych map i interpretacji niemieckich zdjęć lotniczych. Opiniuje projekty upamiętnień oraz prac konserwacyjnych i archeologicznych w byłych obozach Zagłady, a także sprawuje nadzór nad ich przebiegiem.

W tym w latach 2002­-2003 nadzorował budowę Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu (Oddziału Państwowego Muzeum na Majdanku), a od 2012 r. jest członkiem zespołu archeologicznego Wojciecha Mazurka badającego teren byłego obozu Zagłady w Sobiborze, w związku z realizacją budowy upamiętnienia.

Od 10 lat regularnie prowadzi warsztaty o obyczajach żydowskich związanych z pochówkiem kierowane do szerokiego kręgu odbiorców: młodzieży szkolnej, studentów, nauczycieli, grup wyznaniowych i grup osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, w tym osadzonych zakładów karnych w Polsce.

By Justyna Kaszuba

Krakowskie Fakty, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia Drobne. Wolne Media Niezależny serwis internetowy poświęcony miastu Kraków. okrakow.pl to serwis tworzony wspólnie z Krakowską społecznością!