Dziś ostatnia szansa zagłosowania w Budżecie obywatelskim miasta Krakowa

Dziś ostatnia szansa zagłosowania w Budżecie obywatelskim miasta Krakowa

Dziś kończy się głosowanie w VI edycji w VI edycji budżetu obywatelskiego, które potrwa do 7 października. W tym roku do rozdysponowania jest łącznie 30 mln zł (10 mln zł na projekty ogólnomiejskie i 20 mln zł na projekty o charakterze dzielnicowym), a zadania można wybierać przez internet – za pośrednictwem platformy budzet.krakow.pl lub tradycyjnie – w ok. 150 wyznaczonych punktach głosowania. W tym roku na szczęśliwców, którzy wezmą udział w głosowaniu, czekają cenne nagrody.

Źródło: Krakow.pl

admin