Connect with us
sniadania krakow ilustracja - Cyfryzacja bez ryzyka to cyfryzacja z głową Spotkanie edukacyjne Symfonii dla sektora MŚP

Biznes

Cyfryzacja bez ryzyka to cyfryzacja z głową Spotkanie edukacyjne Symfonii dla sektora MŚP

Przedsiębiorcy dzięki zmianie terminu KSeF dostali dodatkowy czas, który mogą przeznaczyć na pozyskanie wiedzy oraz środków na rozwój firmy. Przejście na cyfrowy obieg dokumentów, wewnętrzne audyty, szkolenia pracowników i inne działania, prowadzące do zwiększenia stopnia digitalizacji biznesu, wymagają znajomości tematu i współpracy ze specjalistami. Te zagadnienia, a także informacje o możliwościach pozyskania źródeł finansowania, znajdą się w programie skierowanych do przedsiębiorców spotkań „Cyfryzacja bez ryzyka”. Wydarzenie odbędzie się 6 czerwca w Krakowie w hotelu Park Inn przy ul. Monte Cassino 2.

Nowy termin obowiązywania Krajowego systemu e-faktur (KSeF) pozwala firmom na spojrzenie z szerszej perspektywy i przygotowanie się na strategiczną zmianę. Dlaczego jedne firmy osiągają sukces w krótkim czasie, a inne, w tym wielkie koncerny, upadają? W jaki sposób wiąże się to z uwzględnieniem najnowszych trendów w biznesie? Na te pytanie odpowiedzą prowadzący spotkania, pokazując jednocześnie konkretne przykłady strategii przedsiębiorców w digitalizacji. Omówione zostaną także zagadnienia związane między innymi z eDoręczeniami, Dyrektywą UE NIS2, JPK_KR / PD / ST oraz wyniki rządowego audytu KSeF wraz z kwestiami wewnątrzunijnego fakturowania. Kluczowe według ekspertów jest zrozumienie, że faktura elektroniczna jest tylko jednym z elementów cyfrowego obiegu dokumentów, którego całościowe wdrożenie przynosi znacznie większe korzyści.

Dostawcy oprogramowania dla biznesu skupiają się w ostatnich latach na rozwiązaniach technologicznych pomagających przedsiębiorcom w dostosowaniu się do regulacji prawnych. Wielość i tempo zmian są źródłem niepewności dla małych i średnich przedsiębiorstw.  Przeprowadzone przez Symfonię wraz z Fundacją Digital Poland badanie wskazało najpilniejsze potrzeby oraz obawy MŚP związane z e-fakturowaniem i cyfryzacją. Odsunięcie w czasie daty wprowadzenia obowiązkowego KSeF, który stanowi ewolucję w cyfryzacji obiegu dokumentów fiskalnych, pozwala na bardziej zaplanowane i przemyślane przejście na cyfrową ścieżkę biznesu.

Biznes rozumie potrzebę i generalne korzyści z cyfryzacji, ale potrzebuje dodatkowej wiedzy, aby podjąć konkretne, uporządkowane kroki w kierunku transformacji. Sprawdziliśmy, czego brakuje przedsiębiorcom, żeby chcieli i mogli wejść w proces. Po pierwsze, chcą zrozumiałych przykładów korzyści z zastosowania narzędzi cyfrowych. Po drugie, oczekują, że inwestycja będzie w zasięgu ich możliwości finansowych. Podczas spotkań biznesowych przedstawiamy studia przypadków, udzielamy podpowiedzi oraz zapewniamy bezpłatne, eksperckie doradztwo – mówi Bogdan Zatorski, kierownik do spraw analiz biznesowych i wymagań prawnych w Symfonii.

Cykl spotkań biznesowych Cyfryzacja bez ryzyka to cyfryzacja z głową” organizowany jest przez Symfonię wraz z Partnerami firmy oraz Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce w 7 miastach Polski (Białystok, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Warszawa, Wrocław). Szczegóły dostępne są na symfonia.pl/blog/sniadania-cyfryzacja/.  Wstęp jest bezpłatny, ale możliwy wyłącznie po uprzedniej rejestracji.

materiał prasowy

Continue Reading
You may also like...
Avatar photo

Krakowskie Fakty, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia Drobne. Wolne Media Niezależny serwis internetowy poświęcony miastu Kraków. okrakow.pl to serwis tworzony wspólnie z Krakowską społecznością!

Krakowski Kalendarz Wydarzeń

czerwiec 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
To Top